V průběhu akce policisté zastavili a zkontrolovali 34 vozidel. Celkem bylo uděleno 21 blokových pokut ve výši 7600 korun.
Během akce byl přistižen jeden řidič, který nedal přednost chodci. Dva řidiči byli pokutováni za nerespektování výstražného zařízení na železničním přejezdu a pokutu za držení hovorového zařízení za jízdy zaplatili tři řidiči.

Dále byly zjištěny tři osoby, které nepoužily bezpečnostní pásy, jeden řidič nepoužil v souladu se zákonem zádržný systém a jedno vozidlo se nacházelo v nevyhovujícím technickém stavu. V ostatních případech se jednalo např. o chybějící doklady či jiné porušení zákona.

Pozitivním výsledkem je, že během této akce u žádného z řidičů nebyl zjištěn alkohol ani jiné návykové látky. Obdobné akce budou pokračovat.