Jejich výstavbu za zhruba 634 tisíc korun provede stavební firma v termínu od 3. května do 5. července.

Na některých místech v Roudnici nad Labem už polozapuštěné kontejnery stojí.Na některých místech v Roudnici nad Labem už polozapuštěné kontejnery stojí.Zdroj: MÚ Roudnice n. L.

„Výchozím podkladem pro umístění nových zapuštěných nádob bývá požadavek na místo, kde se nachází minimum inženýrských sítí. Hakenova ulice byla vybrána i právě z tohoto důvodu. V prostoru tak bude nutné provést pouze přeložku kabelů veřejného osvětlení,“ přiblížil mluvčí města Jan Vancl.