Radnice nyní připravila pro Litoměřičany dotazník, kam by měla přistavit speciální kontejnery na tento druh odpadu. 

Dotazník města
najdete zde.

Loni město řešilo bioodpad především s ohledem na lokality s rodinnými domky. Zdarma půjčovalo drtiče větví, rozdávalo kompostéry a vermikompostéry, nastavilo i zimní vývoz biopopelnic jednou za měsíc a podobně.

„Neutěšená situace ohledně bioodpadu je ale u panelových domů. Lidé ho mohou likvidovat pouze odevzdáním do sběrného dvoru nebo si požádat o vermikompostér. Naší představou pro tento rok je proto začít s rozmísťováním nádob na bioodpad i na sídliště. Ze zkušeností jiných měst víme, že zajištění požadované čistoty bioodpadu bude ze začátku těžké a bude muset z naší strany proběhnout velká osvěta, jak do takovýchto nádob bioodpad ukládat,“ vysvětlila Miroslava Jirků z odboru životního prostředí městského úřadu. „Jde zejména o to, že bioodpad se do těchto nádob musí ukládat bez plastových pytlů, což budeme muset občanům vysvětlit,“ dodala.

Na vyplnění dotazníku mají občané čas do konce ledna.