Zastoupeni byli i představitelé ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí. Ti označili Litoměřice za město, které si uvědomuje význam úspor energie a vyvíjí v tomto směru řadu významných aktivit, jež následují i další města v České republice.

„Postupným snižováním energetické náročnosti budov nacházejících se v majetku města a motivačními opatřeními vedoucími k úsporám, jako je například Fond úspor energie, se Litoměřicím podařilo od roku 2012 ušetřit na provozu 22,5 milionu korun, které mohly být investovány jinde,“ informoval Karel Krejza, místostarosta Litoměřic, které již před šesti lety vytvořily pozici energetického manažera, jenž se energeticky úsporným opatřením systematicky věnuje.

Města menšího typu a hlavně obce si však jeho existenci s ohledem na rozpočty nemohou dovolit. „Proto finančně podporujeme zavádění energetického managementu,“ informoval ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Vladimír Sochor.

Podle něj není povědomí o možnostech energetických úspor mezi veřejností na zcela dobré úrovni. Cílem ministerstva i právě probíhající konference je proto tyto informační nedostatky změnit.