Součástí konference jsou workshopy podle Manifestu Evropského venkovského parlamentu přijatého loni v Schärdingu. Hned v úvodu bude zmíněna problematika rodinných farem, spekulativní nákupy zemědělské půdy, příčiny negativních dopadů současného zemědělského hospodaření na kvalitu půd, ale také dotační politika Ministerstva zemědělství.

„Program plenárního zasedání i workshopů zaměříme na člověka, bez kterého by venkov se svými ostatními atributy venkovem nemohl být. Zástupci veřejných, neziskových i soukromých organizací z celostátní, regionální i místní úrovně a jednotlivci se zájmem o rozvoj venkova budou nově u kulatých stolů hledat pro náš venkov řešení nejdůležitějších témat vymezených manifestem," informoval Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, který je hlavním pořadatelem akce.

Odbornost seminářů je garantována jak vědeckými pracovníky, tak zkušenými odborníky státní a veřejné správy i zástupci úspěšných podnikatelských subjektů, kteří jednotlivé semináře povedou.

„V pátek se účastníci seznámí s konkrétními příklady dobré praxe vztahující se k udržitelnému rozvoji zemědělství, a to při čtyřech exkurzích na Podřipsko, Lounsko, Litoměřicko a Úštěcko a Lovosicko," informoval ředitel konference Václav Bešta, který je zároveň předsedou Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje a starostou městyse Brozany nad Ohří.