Podnik teď bude odběratelům přes léto pouze ohřívat teplou vodu. „Dojde-li k delšímu výraznému poklesu teplot, všechny teplárny naší společnosti jsou připraveny zatopit i v průběhu letního období,“ ujistila firma na Facebooku s tím, že případné individuální požadavky na přitápění jí mají lidé zasílat písemně.

Zahájení topné sezóny 1. září i její ukončení 31. května se řídí vyhláškou, závaznou pro všechny provozovatele zařízení na výrobu tepla. Pro dřívější ukončení vytápění, k němuž nyní došlo v pátek 26. května, byla rozhodujícím ukazatelem průměrná teplota. Byla vyšší než 13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a předpověď počasí neočekávala ochlazení, a tak firma mohla s vytápěním skončit.

O ještě dřívější ukončení vytápění mohl například předseda SVJ zažádat firmu také písemně.