Dalších 6,3 milionu korun přiložila z vlastních zdrojů. Cílem projektu je zvýšit efektivnost léčebných procesů a následné snížení délky doby hospitalizace.

Centrum bude určeno především pro pacienty dlouhodobě hospitalizované s vážným duševním onemocněním. Má jim pomáhat v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, jejich zařazení zpět do civilního života, zlepšení prevence a předcházení následným komplikacím v oblasti zdraví a zdravotní péče.

Centrum je koncipováno jako dvě samostatná oddělení s navazujícími pracovišti, která budou fungovat na komunitním principu. Tréninkové centrum psychosociálních dovedností vzniká v objektu bývalého kláštera a centrum manuálních dovedností a arteterapie v přestavěné uhelně.

V Klášteře bude vytvořeno pracoviště prádelny, kuchyňky, pět hovoren a prostor setkávání. V Uhelně se vytvoří tělocvična, osm nezávislých prostor a čtyři dílny pro keramiku a košíkářské techniky, zpracování polymerových hmot, voskařství a mydlářství, pro výrobu papíru, šperků, tvorbu grafiky a lakýrnictví, pro zpracování textilu, řemeslné techniky a práce s hedvábím. Partnery projektu jsou tři sdružení FOKUS Labe v Ústí nad Labem, Liberec a Praha Mělník.

„Jsme na začátku, máme zhotovitele staveb, začaly bourací práce, ale co je důležité, absolvovali jsme dvanáct schůzek se zástupci FOKUS a mezitím přibrali Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V podmínkách, které nám to dovolují, jsme psychiatrickou rehabilitaci zahájili. Program už běží pro sedm klientů, chroniků, kteří by byli po zbytek života odkázání na nemocnici a neměli moc šancí se dostat do civilního života nebo chráněného bydlení na základě své vůle. Touto spoluprací se je podařilo motivovat, aby přešli do zařízení FOKUS, a zkouší žít samostatně s odbornou podporou. Dalším stupněm je, že si seženou normální bydlení a s určitým dohledem sociálního kurátora budou žít plnohodnotně," uvedl Robert Terčích, vedoucí sekretariátu nemocnice.

Vedení nemocnice si cení zapojení Fakulty zdravotnických studií UJEP, respektive kateder fyzioterapie a ergoterapie, s očekáváním, že s lety bude přibývat klientů a bude třeba mladých lidí, kteří by se zapojili do sociální práce. Navíc univerzita je lídrem v metodice, kterou může aplikovat při léčbě, a je vybavena moderními laboratořemi.

Nemocnice chce rovněž využívat nový software, který umožňuje zdravotníkům psát do zdravotních karet nejen to, co se děje při léčbě na odděleních, ale také poznatky z FOKUSu. Je tak možné zpětně najít místo pochybení v léčbě nebo naopak její úspěch.