Ta se letos připojila k aktivitě „Celé Česko čte dětem“ a nutno říci, že s velkým úspěchem. V knihovně se sešly dvě desítky místních dětí, kouzelnických učňů. Nejprve si malí kouzelníci poslechli úryvek z knihy Harry Potter, potom je kouzelný klobouk rozdělil do příslušných kolejí a znovu se četlo z knihy.
Ti, kteří bedlivě poslouchali, byli patřičně odměněni. Po čtení pro ně totiž bylo přichystáno 25 otázek a každá kolej získala za správné odpovědi dračí vejce. Kdo jich měl nejvíc, dostal odměnu.

Pak se kouzelničtí učni seznámili s neodmyslitelnými pomůckami a přáteli každého správného čaroděje: vycpanou sovou, živým hadem a také s maxikoštětem, na kterém se společně fotografovali.

„Jedním z našich cílů je také oživit činnost knihovny, přivést tam mladé čtenáře. Byly pozvány děti věkové skupiny 5-13 let. Přišlo 20 dětí, potěšilo nás, že dle dopisu přišly v předepsaném obleku a s pomůckami. Přípravou večera se zabývalo 6 lidí. Některé dekorace nám vyrobili v Mateřské školce, vycpanou sovu nám zapůjčila ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici, za což panu řediteli Vičlovi moc děkujeme,“ řekl starosta Dušníků Stanislav Hodík.

Jak prozradil, akci by knihovna chtěla opakovat každé tři měsíce. Na příští čtení již plánuje téma Malá mořská víla. Ale pst! Nikomu to neříkejte, ještě to není jisté!

Stanislav Hodík, Zdeňka Studená