„Město má devět místních částí, odkud se převážně starší lidé těžko dostanou do našeho zařízení. Nechali jsme si u truhláře vyrobit čtyři malé budky, které jsme prvotně vybavili každou asi deseti knihami a rozmístili je k autobusovým zastávkám ve Veselí, Újezdu a u nádraží v Hněvicích. Akce má úspěch, zájemci si knihy půjčí, vrátí je nebo nahradí jinou knihou. Jednu budku máme ještě v rezervě, pro případ, kdy by o ni projevil zájem další osadní výbor," uvedla vedoucí knihovny Ivana Roubíčková.