Při vánočním koncertu litoměřické základní umělecké školy v Divadle Karla Hynka Máchy měla oficiální premiéru publikace Základní umělecká škola Litoměřice – 120 let. Stalo se tak za účasti jejího autora - litoměřického redaktora, publicisty a fotografa Miroslava Zimmera.

„Publikace ve stručnosti seznamuje s počátky uměleckého školství v Litoměřicích, především pak se vznikem školy coby základem dnešní "ZUŠky". Litoměřice koncem 19. století byly kulturním a společenským centrem regionu a v souvislosti se svatoštěpánskou kapitulou, chrámovou hudbou a zpěvem, ale i s kapelami ve vojenských posádkách, měly příhodné podmínky pro vznik takové školy,“ přibližuje prvopočátky umělecké školy Zimmer s tím, že se o ni zasloužil Emanuel Lachmann, který školu v roce 1901 také založil a řídil.

Autor v knize také připomíná, že tehdejší Městská orchestrální škola fungovala v dnešní Jarošově ulici, později jako lidová škola umění. „V jejím vedení se vystřídalo celkem sedm ředitelů. Dnes ji známe pod názvem základní umělecká škola a sídlí v Masarykově ulici. V úplných začátcích učilo ve škole několik kantorů hře na tři nástroje, dnes má ZUŠ nejen obor hudební s výukou na více než dvě desítky nástrojů, ale i obor výtvarný, literárně dramatický a taneční a více než padesát učitelů a téměř tisícovku žáků,“ popisuje vývoj Zimmer.

Střípky roku 2021 na Litoměřicku
Jaký byl rok 2021 na Litoměřicku? Připomeňte si některé události

Jeho publikace však není pouze o historii, mapuje i nepříliš vzdálenou minulost až k současnosti a slovo dostali i ti, kteří vedou jednotlivé obory. Řada z nich školou prošla jako žáci, takže k ní mají opravdu niterný vztah. A vyjádřili jej ve svých vzpomínkách, které publikaci oživily.

„I jim – stejně jako vedení školy, chci ještě jednou poděkovat za spolupráci. Podnětné bylo rovněž pátrání ve školních kronikách vedených těsně po válce od roku 1945. A velkou pomocí pro mě byly také texty Barbory Patákové, která se zabývala historií školy podrobněji ve své bakalářské práci,“ říká autor.

Publikace má 84 stran a je v ní více než stovka fotografií. Doplňují ji i novinové články, které představují činnost školy, veřejná vystoupení i úspěchy žáků a kantorů při různých soutěžích a ukazují, jak velký a nezastupitelný přínos škola má nejen pro výchovu, ale i pro kulturu a umění v Litoměřicích i blízkém okolí.

Polopodzemní kontejnery v ulicích Jabloňová a Kmochova v lovosické části Holoubkov už mohou využívat jen místní. Město u nádob totiž spustilo pilotní projekt zamykacího systému a otevřít víko jde nově pouze pomocí čipu.
V lovosickém Holoubkově mají nové zamykací kontejnery na čip

„Původně jsme ji chtěli představit už v květnu nebo červnu letošního roku. Covidová situace však plány zhatila. Nakonec se křest knížky měl odehrát v rámci tradičního vánočního symfonického koncertu a Rybovy mše začátkem prosince v domě kultury. Ten však byl, jak známo, kvůli pandemii zrušen. A tak poslední letošní příležitostí byl žákovský vánoční koncert v Máchově divadle 15. prosince. Jsem rád, že se vše podařilo, myslím, že to byla zároveň i pěkná tečka za letošním jubilejním rokem školy,“ dodává Miroslav Zimmer.

Publikace je neprodejná a její tištěnou verzi má k dispozici vedení základní umělecké školy. Zájemci si ji však mohou přečíst v elektronické formě na webových stránkách školy.