Popeleční středa je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Znamenání popelem, takzvaný popelec, doprovází udělovatel slovy: "Čiňte pokání a věřte evangeliu" nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš". Katolický křesťan je takto veden, aby zůstal nezávislý na skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním. Vzhledem k pandemii koronaviru bylo letos udílení popelce komornější a za přísných hygienických opatření.