163 ku 139 je skóre holčiček a chlapečků narozených v prvním pololetí roku v litoměřické porodnici. Novorozená děvčátka nad kluky jasně převažovala v lednu a červnu. V lednu o 9 a v červnu dokonce o 19 dětí.

Od února do května byly počty narozených kluků a holčiček takřka vyrovnané a lišily se nejvýš o dvě děti. Celkem se v litoměřické porodnici od začátku roku do konce června narodilo 302 dětí.

(nk)