„Kurz je koncipován pro úplné začátečníky, kteří nemají žádnou zkušenost s počítačem a chtějí si nové znalosti a dovednosti z této oblasti osvojit. Projekt je určen pro osoby v důchodovém věku, které se chtějí dále vzdělávat a mají zájem se naučit pracovat na počítači, aby ho mohli nadále ve svém životě běžně používat," vysvětlil Miroslav Chlumský z o.s. Klika 1.

Projekt je podle něj zaměřen na aktivizaci, udržení či zařazení seniorů do plnohodnotného společenského života, zvýšení zdravého sebevědomí a sblížení s ostatními lidmi podobného myšlení a stylu života. Zároveň jde o komunitní sounáležitost společnosti, rozvoj komunikace a podporu seniorů v dalším vzdělávání.

„V rámci kurzů jsou využity metodické prvky jako motivace, názornost, přiměřenost, návaznost a aktuálnost. Učební osnova je zpracována tak, aby každý senior měl dostatek času se vše pomalu a dle jeho tempa naučit a několikrát si zopakovat. Ve výuce jde především o metody jasného popisu a návodu a o názorné ukázky a praktická cvičení," doplnil Miroslav Chlumský.

V současné době je možné se hlásit do cyklů které proběhnou v období měsíců září až prosinec.

Jeden kurz vždy obsahuje 13 lekcí po třech vyučovacích hodinách. Kurzy jsou pořádány za finanční podpory města Litoměřice v rámci sociálních a souvisejících služeb a jsou zdarma.

Určeny jsou pouze pro občany města Litoměřice. Zájemci se mohou přihlásit osobně, přímo v prostorách, kde kurzy probíhají (ul. Osvobození 839/19, zadní vchod) nebo telefonicky na čísle 777 772 719, popřípadě e-mailem na klika1@seznam.cz.