Tvůrci amerického hororu Hostel z roku 2005 si pro filmařské účely vybrali mimo jiné klášterní areál v Doksanech a bývalý doksanský cukrovar. Zdejší prostory, včetně ruiny klášterního pivovaru i vedlejší budovy štoků, by neměly problém zahrát si v postapokalyptickém či válečném snímku. Jsou totiž v havarijním stavu, a to i přesto, že se jedná o barokní památku prvořadého významu.

Zdroj: Youtube

Hostel (2005) - Original Trailer  Zdroj: YouTube.com/HD Retro Trailers

Zdejší klášter patří k nejstarším u nás. „Vznik premonstrátské kanonie v Doksanech je zahalen tajemným hávem, protože dodnes není známo přesné datum, kdy byl tento klášter založen. Je to způsobeno tím, že původní zakládací listina, jež by určila přesnou dobu vzniku, se po rozsáhlém požáru nedochovala. Z dostupných pramenů se odvozuje, že by mohl být klášter založen roku 1143 nebo roku 1144,“ napsala Tereza Junová ve své diplomové práci.

Založení kláštera je připisováno české kněžně Gertrudě Babenberské, která byla dcerou rakouského markraběte Leopolda III. a manželkou pozdějšího druhého českého krále Vladislava II.

Řádové sestry v doksanském klášteře na Litoměřicku slaví 25. let od návratu a obnovy kláštera v Doksanech.
Sestry pomohly klášteru v Doksanech vstát z popela. Uvnitř se modlí a pracují

Nebylo by spravedlivé současný neutěšený stav některých budov, včetně zmíněného pivovaru, připisovat jen extrémně nevhodnému hospodaření během doby socialistického zřízení, byť to mělo v novověké historii velmi neblahý vliv.

Klášter zrušil císař Josef II. už v roce 1782. Z prelatury a konventu se následně stala vojenská nemocnice a jednu dobu sloužily i jako kasárna. Část ruin je volně přístupná, do opravených prostor patřících církvi se vrátil církevní život sester premonstrátek.