Cílem soutěže je podle organizátorů (o. s. Comenius) v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české firmy, podniky či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

„Do soutěže jsme se nehlásili, patrně nás někdo nominoval. To, že jsme uspěli, je velice milé a příjemné. Domnívám se, že to bylo díky velice dobrým hospodářským výsledkům v posledních letech a především díky politice naší společnosti. S obchodními partnery jednáme férově, nemáme dluhy, vše platíme včas. Určitou roli v hodnocení možná hraje i naše snažení v oblasti životního prostředí. Pečujeme o rybníky, vysazujeme větrolamy a podobně. V této souvislosti patří poděkování Ústeckému kraji, konkrétně panu Arno Fišerovi a Antonínu Terberovi, kteří péči o krajinu aktivně podporují,“ uvedl Otakar Šašek, ředitel Zemědělského družstva Klapý.

Společnost se věnuje především rostlinné výrobě, hospodaří na dvou tisících hektarech půdy, zaměstnává 62 lidí a její roční obrat se pohybuje okolo 80 milionů korun.