Z původního interiéru bývalé restaurace v Lovoši v tuto chvíli již mnoho nezbývá, pracovníci technických služeb postupně vyklízejí všechnu stavební suť, bourají se všechny příčky mezi místnostmi a v části místnosti již chybí podlaha. Jediným shodným prvkem, který zůstane zachován, budou původní klenby a industriální sloupy, které budou postupně očištěny od nepůvodních letitých nátěrů.

Některá okna budou vyměněna za jejich francouzskou obdobu a část prostoru by měla mít mírně zvýšenou podlahu. Pódium bude sloužit pro pořádání koncertů, autorských čtení nebo pro promítání nejrůznějších filmů, což by částečně mohlo nahrazovat chybějící kino v Lovosicích.

„Určitě bych zde rád pořádal pravidelné filmové večery, zhruba jednou za 14 dní. Promítaly by se zejména filmové klasiky, kultovní filmy, dokumentární snímky apod., žádná současná komerce. Do prostor kavárny se určitě přesune tradiční Swingová kavárna, která po dlouhé době dostane vhodné prostory odpovídající jejímu názvu. Pak jsou v plánu hudební večery zejména od místních skupin, samozřejmostí budou také autorské besedy a besedy s hosty. Měla by to být skutečně taková kulturní a živá kavárna," upřesnil program budované kinokavárny ředitel Lovoše Vojtěch Krejčí.

V kavárně by měl vzniknout i koutek s knihami, které si lidé budou moci zdarma vypůjčit, z vedlejší místnosti probourané směrem do kavárny by pak měl být vytvořen konferenční sál oddělený skleněnými dveřmi. V projektu je navržen vlastní vstup do kavárny z ulice, další vstup by měl být také z vestibulu společenského sálu a z recepce, kterou architekt umístil do ulice 8. května.

„Všechny prostory střediska, které projdou rekonstrukcí, by měly být ve vzájemném souladu. Chceme, aby bylo kulturní středisko přístupnější lidem, proto přesuneme kanceláře do přízemí. V rámci rekonstrukce přízemí budovy dále plánujeme vybudovat například „start up" – kancelář pro začínající podnikatele, galerii nebo dětskou dílnu," uvedl Milan Dian, starosta města.