V neděli se levínská hrnčírna v čísle popisném 10, založená už v roce 1650, kterou půjčuje pořadatelům výtvarník a keramik Milan Žofka, otevře veřejnosti při otvírce třetí pece otápěné dřevem. Výrobky budou nabídnuty přímo z ní nebo v 17 hodin na 1. keramickém jarmarku v Levíně.

Díky dvěma nadšeným dámám, keramičce Magdaléně Brožové a malířce Ivaně Švarcové, které obnovily keramickou tradici v podbrdském Klínci, a jejich přátelům ožívá během léta levínská hrnčírna tradiční tvorbou. Během prvních dvou srpnových týdnů parta umělců ze čtyř zemí si při této příležitosti vymění zkušenosti, dobře se pobaví při tvůrčí práci a přitom dalšími aktivitami připomene veřejnosti historii poslední hrnčířské dílny a osobnosti, které se na její záchraně podílely.

„K tomu posloužila výstava, kterou jsme zahájili na faře v Úštěku. Při vernisáži, kterou uvedl Václav Cílek, se fara zcela zaplnila. Návštěvníkům jsme mohli představit naši tvorbu, vzpomenout na předky a na Zdislava Hercíka, který jezdil do Klínce a do Levína a nakonec zde zakotvil a přispěl k uchování hrnčířství. Příjemně nás překvapil zájem i o koncert Věry Kláskové, kterou si poslechlo v levínském kostela 140 lidí. Díky tomu jsme mohli podpořit jeho opravu peněžitým darem," říká Magdaléna Brožová.

Účastníci levínského shimposia v sobotu při 18. úštěckém jarmarku budou točit keramiku na dvorku u fary, nabídnou ji k prodeji a provedou současnou výstavou. Své výrobky představí i Milan Žofka, Milada Břešťanová a Alena Šumová, která se chystá založit v Levíně druhou keramickou dílnu.