A to přesto, že těžbu Kebličtí odmítli v referendu. Včera se žalobou zabýval Okresní soud v Litoměřicích. První žalobou firma požaduje po obci 1 milion 200 tisíc korun jako náklady vynaložené na přípravu těžby. V současné době se jí zabývá krajský soud. Tím, že obec neschválila změnu územního plánu, nemůže firma požádat o stanovení dobývacího prostoru a o povolení těžit.

Souhlas nepotřebují
„Jsme ve fázi pořízení územního plánu. Když to řeknu hodně stručně, tak vlastníci pozemků do toho nemají co mluvit. Pokud se někdo chystá vytěžit území, kde je výhradní ložisko, nepotřebuje k tomu pozemky vlastnit a ani souhlas vlastníků pozemků,“ tvrdí právní zástupce těžební firmy Tomáš Uherek.

Podle jeho slov stačí mít povolení k hornické činnosti, vědět, že je někde stanoveno chráněné ložiskové území nevýhradního nerostu, dosáhnout předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru, které vydává ministerstvo životního prostředí, poté dosáhnout změny územního plánu a nakonec získat rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru vydávaného báňským úřadem.

Je smlouva platná?
Firma tvrdí, že obec porušila smlouvu o spolupráci. Tu s ní podepsal bývalý keblický starosta Rudolf Vrecko na začátku roku 2004. Obec tím zavázal k tomu, že zapracuje návrh těžebního prostoru do svého územního plánu a bude spolupracovat během dalších jednání s úřady.

Podle současného vedení obce i jejího právního zástupce Štěpána Jakla je však smlouva neplatná. Vrecko ji měl totiž podepsat bez vědomí zastupitelstva.
Zda je smlouva platná, teď musí rozhodnout soud. Na něm také bude, jak posoudí význam místního referenda, které v Keblicích proběhlo v prosinci roku 2005.

V něm obyvatelé Keblic těžbu štěrkopísků v katastru obce odmítli. Obec Keblice má platný územní plán z roku 2006. V současné době provádí jeho změnu – pozemky však nemají být určeny k těžbě, nýbrž na žádost zdejších obyvatel k rodinné výstavbě.

Soudí se o náklady
Těžební organizace Františka Jampílka obec Keblice zažalovala a v první žalobě po ní požaduje náklady vynaložené v souvislosti s přípravou těžby ve výši 1 milion 200 tisíc korun a náklady spojené se soudním řízením. Okresní soud v Litoměřicích sice žalobě vyhověl, obec se ale odvolala ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Ten dosud nerozhodl. Zatím jedná o správním padesátitisícovém poplatku za odvolání, který má obec uhradit a o jehož prominutí požádala.

„Pokud budeme muset 1 milion 200 tisíc korun zaplatit, významně to omezí investiční výdaje na rozvoj obce. Částka totiž představuje téměř polovinu našeho ročního rozpočtu,“ konstatovala starostka Naděžda Štětinová.