Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a potom jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později získala i doktorát. Své vzdělání si doplnila o atestaci v klinické psychologii, absolvovala výcvik v systemické rodinné psychoterapii v Centru rodinné psychoterapie v Motole.

Proč a kdy navštívit psychologa?
Psycholog může pomoci v obtížných situacích, do kterých se může dostat každý z nás. Jedná se především o problémy s výchovou dětí, o vývojové problémy v dětství, jako je enuréza, enkopréza, poruchy řeči, separační obtíže, apod., o problematiku spojenou se školní docházkou, o problémy týkající se vztahové problematiky, o podporu a řešení náročných životních situací, řešení úzkostných stavů, fobií, depresí, o problémy s nízkým sebevědomím a sebehodnocením, o psychosomatické obtíže, jako je například bušení srdce, problémy s dýcháním, vyčerpanost, poruchy spánku apod. Návštěva psychologa rozhodně není ostuda, naopak, dáváte najevo, že svou situaci chcete aktivně řešit.

PhDr. Mgr. Hana Honzíková pracuje jako klinická psycholožka v Podřipské nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Co by klienti měli vědět, než se objednají?
K návštěvě psychologa se mohou klienti rozhodnout sami bez doporučení nebo naopak podnětem k návštěvě může být doporučení obvodního či odborného lékaře. K návštěvě je nutné se vždy objednat, a to na tel. 603 858 217, popřípadě osobně přímo v ordinaci. Objednat je možné jak děti, tak dospělé klienty. Pracuji s jednotlivci, páry i rodinami. Veškerá vyšetření jsou pro pojištěnce zdarma, naše nemocnice má uzavřeny smlouvy se všemi pojišťovnami. Je naprostou samozřejmostí zachování mlčenlivosti o sdělených skutečnostech, veškeré informace podléhají lékařskému tajemství.

Co mohou očekávat na prvním sezení?
První setkání u psychologa je především seznamovací, informativní. Cílem je především pojmenovat, co by klient potřeboval a s čím mu může být psycholog nápomocen. Pro další dobrou spolupráci je nutné, aby si klient s psychologem vzájemně, takzvaně lidsky porozuměli. Je pak na klientovi, aby se rozhodl, zda mu psycholog a způsob jeho práce vyhovuje. Četnost jednotlivých konzultací je individuální. Někdy se může jednat pouze o jednu návštěvu, někteří klienti docházejí dlouhodobě.

PhDr. Mgr. Hana Honzíková pracuje jako klinická psycholožka v Podřipské nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem.

Jak může psycholog pomoci?
Především nabídne dostatek času k tomu, abyste společně hledali řešení vaší situace. Psycholog Vám neřekne, co a jak máte udělat. Naopak správný psycholog je člověk, který vás vhodnými otázkami dovede k jádru problému. Psycholog chce, abyste sami určili příčinu a nalezli řešení svých problémů.