Netřídit a platit za popelnice několik stovek korun, nebo třídit, pomoci přírodě a nějakou tu stovku uspořit? Několik obcí na Litoměřicku nabídlo lidem v posledních letech úlevy na poplatcích za odpad, které získají jeho separováním. Za každý odevzdaný pytel s jednodruhovým odpadem tak mají finanční úlevu na ročním poplatku.

Tento systém funguje například v Prackovicích a Litochovicích. Zdejší starostka Andrea Svobodová Křešová si inovaci zavedenou před dvěma lety pochvaluje.

„Máme jedinečný odpadový systém. Lidé třídí do čtyř druhů pytlů papír, drobné kovy, směsný plast a PET lahve. Pytle, které přiděluje obec, lidé v pondělí vystrčí před dům a probíhá svoz, který zaznamená počet odevzdaného odpadu,“ popisuje starostka systém, který označuje jako Pláničkovu metodu.

„Občané platí za odpady ročně 500 korun a jedním odevzdaným pytlem částku snižují o pětikorunu. Pětičlenná rodina tak ve výsledku může zaplatit jen za čtyři osoby,“ vysvětluje starostka obcí, kde dvakrát do roka probíhá také svoz elektroodpadu, pneumatik a nadměrného odpadu.

Za vytříděný materiál, který dále odváží specializovaným odpadovým firmám, pak plynou pro Prackovice značné finanční výhody.

„Za separaci obalových materiálů nám zasílá firma EKO-KOM příspěvky. V současné době se jedná o zhruba 150 tisíc korun ročně,“ poukazuje Svobodová Křešová a dodává, že v době, kdy se třídilo do kontejnerů, byla tato částka o 130 tisíc nižší.

„Před zavedením systému jsme dopláceli za odpady 370 tisíc ročně. Už po prvním roce jsme byli 50 tisíc v plusu,“ počítá.

Starostka Prackovic se však setkala i s negativními reakcemi. „Na začátku se místní rozčilovali, co si to na ně vymýšlím, ale od zjištění, že jim třídění přináší finanční výhody, jsou reakce pozitivní,“ dodává Svobodová Křešová.

ZE SEDMI SET NA NULU

O něco dříve přišli s téměř stejným systémem v Malých Žernosekách. Tady každý místní zaplatí za odpad v roce 2018 bezmála 700 korun, tuto částku však může tříděním snížit až na nulu.

„Systém bonusů už máme tři a půl roku, myslím, že se osvědčil. Evidujeme počty odevzdaného tříděného a netříděného odpadu a ten tříděný lidem zlevňuje roční poplatek,“ vysvětluje starosta Malých Žernosek Petr Liška, který se tak snaží obyvatele obce motivovat k odevzdávání minimálního počtu netříděného smetí.

Lidem zde nabízejí ještě větší úlevu než v Prackovicích. „Za každý plný pytel odečítáme osm korun. Jen bojujeme s lidskou vyčůraností, kdy jsou pytle plné nafouklých lahví, aby lidé měli větší bonus. To se ale potom logicky projeví na zvyšování poplatku za odpad,“ uzavírá Liška.