Pověst

Kdysi dávno, před více než sto lety, v r. 1894, si vyšly na výlet na Lovoš tři děti paní Anny Starey, vdovy po mlynáři z Malých Žernosek; nejstarší byl patnáctiletý Václav. Původně pěkné počasí se rychle pokazilo, vypukla velká bouře, ale dítka ji na vrcholu Lovoše šťastně přežila. Jejich maminka, aby vyjádřila poděkování Bohu za ochranu svých tří dětí, dala postavit na Lovoši pamětní kříž.

Pátrání

Je toto vyprávění pravdivé? Zdá se, že ano. Téma okomentovala Eva Hozmanová, kronikářka města Lovosice. Příběh dokonce nedávno pokračoval, obnovou zničeného kříže.

„V sobotu 17. září 1994 bylo na Lovoši uspořádáno setkání potomků zřizovatelky pamětního kříže. Původní kříž byl vandaly zničen; v roce 1990 byl instalován nový kříž přispěním Klubu českých turistů a spolku Bayerische Waldver-ein, sektion Lindberg Falkenstein. Rovněž tento nový kříž byl vysvěcen. Na podstavci jsou umístěny pamětní desky v češtině a němčině," uvedla Eva Hozmanová.

Dále upozornila, že část rodiny stále žije v Čechách. „Tehdy patnáctiletý Václav se stal dědečkem čtyř dětí, z nichž tři žijí od r. 1945 v Německu, a jedna vnučka, rodačka z Lovosic, žije v současné době v Teplicích. Její syn, prapravnuk šťastně zachráněného Václava, bydlí v Lovosicích dodnes. Všichni potomci stále vděčně vzpomínají na den, kdy se jejich příbuzní zázračně zachránili, a doufají, že pamětní kříž už nikdo nezničí," uvedla dlouholetá kronikářka.

Kříž na Lovoši.

Podle dostupných informací byl však kříž na Lovoši od pradávna. Již před více než 1000 lety byl vrchol Lovoše pohanským obětištěm, kde se mezi svátkem sv. Jana a svatodušními svátky konala jarní obětní mše našich předků. Vlivem šíření křesťanství byly všechny pohanské náboženské zvyky odstraněny a obětiště byla zničena, nebo přizpůsobena křesťanskému náboženství. Jarní pouť na Lovoš však nadále žila z generace na generaci, aniž by se tím holdovalo nějaké určité víře nebo potřebě.

„V roce 1719 se přes Lovoš přehnala strašlivá a ničivá průtrž mračen, která natropila obrovské škody na lovošských polích a vinicích. Aby si Vchyničtí vyprosili u Boha ochranu před dalšími bouřemi, putovali od tohoto roku každou druhou neděli po svatodušních svátcích na Lovoš. K vyprosení Božího požehnání v modlitbách zde zřídili jednoduchý dřevěný kříž. U něho pak vykonávali své starobylé bohoslužby.

Povětrnostními vlivy neustále poškozovaný kříž však musel být často vyměňován. V roce 1837 zde byl postaven nový, velký, červeně natřený, dubový kříž a tehdejší kaplan Wenzel Weiss z Lovosic ho posvětil během jedné bouřky. V průběhu let byl však i tento kříž poškozen," shrnula Eva Hozmanová.