Pověst:

POKLAD NA KALICHU
Na temeně Kalichu leží velký znělcový balvan. Lid nazývá jej „Čertův kámen". Vypravuje se, že čert na něm počítá peníze; ten, kdo dokáže vyběhnouti od úpatí až ke kameni, aniž by vydechnul, uvidí jej. Zmizí, ale peníze nechá ležeti. Může je jen sesbírati.

Jiná pověst vypravuje: Když v Třebušínském kostele kněz na Květnou neděli čte pašije, dá se znělcový balvan na Kalichu, kterému „Čertův kámen" říkají, lehce odsunouti. Pod ním najde veliký poklad. Dosud se však nikomu nepodařilo kamenem pohnouti.

J. R. Tesař: Litoměřicko, Obraz vlastivědný, I. díl; Nákladem Ratibora Vodseďálka v Lovosicích, tiskem Hynka Jirky v Roudnici n. L., 1926

ČERTŮV KÁMEN? Možná je to tento na Kalichu.

Pátrání:

Pověst o Kalichu, který se tyčí nad Třebušínem, je v obci známa. Je spojena s Janem Žižkou, který skutečně v této obci v Českém středohoří pobýval.
„Ta pověst se traduje, jinou neznáme," říká rodačka z Třebušína Simona Procházková. „Neznám  nikoho, kdo by věděl, kde je Čertův kámen na Kalichu."
„Jan Žižka v Třebušíně pobýval a dal si název obce i do svého přízviska: Jan Žižka 
z Trocnova a Třebušína," vypráví knihovnice Simona Procházková. „Ale Třebušín se vypustil, na jeho počet se 
v obci každé léto konají Husitské slavnosti."

Podle třebušínské starostky Dany Legnerové působil Jan Žižka na Kalichu od května 1421 několik měsíců, umírá u Přibyslavi v říjnu 1424. „Jan Žižka se sem dostal kvůli kočkování se Zikmundem z Vartenberka, který nechal postavit Litýš. V té době se budovala i Panna. Jan Žižka 
si postavil hrad právě na Kalichu, což pro něj bylo strategické místo," objasnila historické souvislosti. „Jan Žižka území pod Kalichem vybojoval, zmocnil se ho a postavil panství."
POHLED NA KALICH. Vrch spjatý s Janem Žižkou přitahoval pověsti. Jedna vypráví o pokladu na Kalichu, druhá o tajné chodbě z třebušínského kostela.

Jan Žižka působil na Litoměřicku kvůli husitským válkám. Hlavním cílem kališníků bylo ovládnutí Litoměřic, které měly klíčový strategický a ekonomický význam. Většina úrodného území Třebušínské kotliny tehdy již více než sto let náležela býčkovické komendě Řádu německých rytířů.

Zpět k pověsti. Simona Procházková má ještě jednu. „Povídá se, že se vybudovala tajná cesta z třebušínského kostela na Kalich. Jenže nikdo neví, kde ta chodba je. Na Kalichu jsou zbytky podzemních chodeb zasypány," vypráví. „Jinak nikdy jsme nevěděli, který je to ten kámen."