Chtěli referendum o budoucnosti nemocnice, město ho vypsalo. Ale v termínu, se kterým mají zástupci přípravného výboru problém. A to tak velký, že se kvůli němu rozhodli obrátit na soud. Chtějí pojistku náhradního referenda v případě nízké volební účasti 8. listopadu. Právě o tomto termínu rozhodla většina litoměřických zastupitelů na posledním jednání 12. září. Lidé budou odpovídat, zda (ne)chtějí, aby město bezodkladně zastavilo jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce.

Vypsání jednodenního referenda sólo, mimo nejbližší volby, se podle výboru rovná zmaření jeho účelu. Jeho zástupci příliš nevěří, že dorazí dost lidí, tedy kolem 7 tisíc oprávněných voličů. „Je všeobecně známou skutečností, že konání místního referenda mimo termín voleb je ve městě velikosti Litoměřic pouhou nákladnou formalitou bez šance na účast v hlasování nutnou k platnosti a závaznosti referenda,“ sdělila členka výboru, vrchní sestra litoměřické nemocnice Alena Rožcová. Proto se výbor obrátil na Krajský soud v Ústí nad Labem s návrhem, aby se referendum konalo v nejbližším termínu příštích voleb, na nichž se dá čekat větší účast. Tedy krajských v říjnu 2020.

Mluvčí soudu Jiří Barč potvrdil, že návrh na ochranu ve věcech místního referenda týkající se litoměřické nemocnice soud obdržel. „V těchto věcech rozhoduje tříčlenný soudní senát složený z předsedy a dvou soudců a ze zákona není veřejné projednání povinné,“ přiblížil Barč. Lhůta pro vyřízení návrhu je 30 dní. Zda ale bude rozhodnuto už do 8. listopadu, není zřejmé.

Kromě úhrady správního poplatku navrhovateli čeká jejich návrh před samotným řízením ještě přezkum, zda v něm vše sedí po formální stránce.

Výbor však vedle napadení listopadového termínu podporuje i plebiscit vyhlášený městem. „Listopadové referendum podpoříme kampaní, kterou budeme financovat z vlastních peněz i drobných finančních darů od obyvatel Litoměřic,“ řekla členka výboru, lékařka Zdenka Klementová. „Chápeme, že pro lidi může být matoucí, proč žádáme další referendum. My chceme referendum, ke kterému přijde dostatek lidí, a bude platné. Pokud to bude 8. listopadu, budeme jen rádi. Ale kdyby to náhodou nevyšlo, musíme se soudně bránit už teď, a potom zkusit referendum ještě jednou,“ dodala Klementová.

Výbor i velká část veřejnosti měly největší problém s původním záměrem města nechat se o provozování litoměřické nemocnice ucházet i soukromníky. Radní ale opakovaně ujistili, že od takových myšlenek upustili. „Vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a veřejnosti, zastavují se veškeré další kroky města vedoucí k možnému převodu vlastnictví či provozování nemocnice na soukromý subjekt,“ usnesli se naposledy 23. září.

Radní se plánovaně sešli také včera, v souvislosti s čerstvým krokem přípravného výboru veřejně ohlášeným minulý týden ale žádné usnesení nepřijali. Vědí o něm pouze zprostředkovaně, čekají tedy na případnou výzvu soudu k účasti na řízení jako odpůrce. Zároveň radní potvrdili, že nadále pokračují jednání o začlenění litoměřické nemocnice k stávajícím zařízením Krajské zdravotní. „Na hejtmanství budeme znovu jednat ještě během tohoto týdne,“ řekl místostarosta Karel Krejza.