Ředitelka gymnázia Eva Bulasová se totiž rozhodla dát výpovědi dvěma kantorům. „Ano, mohu to potvrdit,“ řekla na přímý dotaz Deníku.

Skončit ve škole mají její silní odpůrci: Hana Živcová a Luboš Nergl. Ti už podali proti výpovědím soudní žaloby.

„Čím více nad tím vším přemýšlím, tím více je mi jich líto. Paní Bulasové, pana Koudy i pana Jakubce. Jejich život se scvrknul jen na to, jak se „udržet v sedle“. Přes všechny důkazy, svědectví a tlak veřejnosti se odít tak silnou hroší kůží, že jí nepronikne ani sebepádnější argument,“ napsal na facebookový profil student gymnázia a vůdčí osobnost předprázdninových demonstrací Jakub Sommerschuh.

Zklamáni postojem Bulasové jsou i litoměřičtí radní města. Ti totiž na 21. jednání vyzvali ředitelku gymnázia, aby zvážila svoji rezignaci. Bez odezvy.

Přestože zřizovatelem gymnázia je Ústecký kraj a město Litoměřice nemá možnosti, jak situaci kromě výzev řešit, může využít vlivu zastupitelů ze sociální demokracie.

„S kolegou Jaroslavem Foldynou (poslanec a krajský zastupitel ČSSD za Děčínsko) jsme se shodli, že na dalším setkání pracovní skupiny by už mělo padnout konečné rozhodnutí,“ řekl Jan Szántó (ČSSD). Dalším, kdo se v kauze angažuje, je krajský zastupitel Hassan Mezián (ČSSD) a krajská radní Jana Ryšánková (ČSSD) ze Štětí.

Za Bulasovou, která je také členkou ČSSD, podle svých slov bude až do konce kauzy stát náměstek hejtmanky Pavel Kouda (ČSSD) a na straně ředitelky je i krajský radní pro školství Petr Jakubec (ČSSD) z Varnsdorfu. Ten nesouhlasí s tím, aby pracovní skupina, která se zabývá stížnostmi části učitelů a žáků školy, již rozhodla a navrhla řešení radě kraje.

Nespokojení rodiče požadující odvolání Bulasové poslali nově dva otevřené dopisy adresované hejtmance a krajské radě.

„I když byla zřízena pracovní komise, zřizovatelem je rada kraje, tudíž hlavní odpovědnost nesete Vy,“ píše se v dopise, který podepsali za petiční výbor rodičů Marie Landová a Petr Šimsa. „Domníváme se, že ředitelka Bulasová svou další činností porušuje a neplní povinnosti vyplývající z její funkce, čímž je naplněn zákonný důvod k jejímu odvolání.“

Protestující rodiče dále požadují, aby radní na svém zasedání Evu Bulasovou odvolali. „Tím uvolníte cestu k rychlé normalizaci a stabilizaci situace na gymnáziu.“

Výpovědi podané ředitelkou gymnázia byly podle učitelů podány v rozporu s platnými právními předpisy. „Už běží soudní žaloba pro neplatné podání výpovědi Janu Hakovi, kde se podepsaly tehdy neregistrované, tedy právně neexistující odbory. Soudní žalobu pro neplatnost výpovědi podávají i Luboš Nergl a Hana Živcová,“ sdělili nespokojení rodiče.

Na vzrůstající trend podávání výpovědí učitelům přes prázdniny chce reagovat i ministr školství Josef Dobeš. „Tyto praktiky jsou nejen nemravné a neetické, ale zároveň zcela v rozporu s programovým prohlášením vlády o respektování učitelské profese a zvyšování prestiže učitelů,“ řekl 11.
července na tiskové konferenci.

Dobeš vyzval učitele, aby posílali na ministerstvo podněty. V září se mají do konkrétních škol vypravit inspektoři, kteří budou zkoumat jednotlivé případy ukončování pracovního poměru či hospodaření školy.