Lidé v kraji jsou rok od roku solidárnější. Ukazují to výnosy z Tříkrálové sbírky, která v uplynulém týdnu skončila. Sice se ještě rozpečeťují poslední kasičky, už teď to ale vypadá, že výnosy budou rekordní.

Tříkrálovou sbírku organizují v jednotlivých regionech pobočky Charity ČR. „Nyní máme rozpečetěno 143 kasiček z celkových 150 a vybralo se 394 745 korun. Zbývá rozpečetit a spočítat pokladničky na našich střediscích v Chomutově a Mnichově Hradišti, která pod nás spadají,“ podotýká za Diecézní charitu Litoměřice Eva Hadašová. Loni tady vybrali přes 382 tisíc. „Díky příspěvkům všech dárců mohla charita pomoci například malému Toníkovi s dětskou mozkovou obrnou tím, že mu koupila odsávačku hlenů a rýmy. Do dobrovolnické organizace ve Štětí byly zakoupeny dva invalidní vozíky zejména pro potřeby seniorů k návštěvám kulturních akcí,“ říká Hadašová.

Peníze z Tříkrálové sbírky pomůžou v různých oblastech i letos. Například na rehabilitační pobyt pro handicapovaného mladíka z Tisé, mostecká oblastní charita zase přispěje na pomůcky pro děti ze sociálně slabých rodin. Chomutovská charita podpoří matky samoživitelky. „Lidé sami na vlastní oči pozorují, že Tříkrálová sbírka je transparentní a že není falešným podnikem. Zúčastňují se jí děti s dospělými a vybírají ne pro sebe, ale pro druhé,“ připomíná biskup litoměřický Jan Baxant.

Něco jiného by podle něj bylo, kdyby se vybíralo s výzvou: shromažďujeme peníze pro sebe. „Těžko by se lidé odhodlali k takové štědrosti, jakou nyní vidíme. Mám ale i další vysvětlení vyššího výnosu sbírky - lidé přece jen více vydělávají a i důchodci mají o nějakou tu korunku navíc,“ uvádí biskup.

Štědří lidé

Přestože sociální poměry v kraji nejsou podle Baxanta příliš vlídné, výnosy jsou velké. „Žije zde totiž mnoho štědrých lidí. Do Tříkrálové sbírky nevkládají miliony či tisíce, možná ani stovky korun. Dávají obvykle menší obnosy. Pokud je však dávají ze srdce, z lidské ušlechtilosti v křesťanském duchu charity, pak dávají velmi cenné obnosy,“ říká Baxant.

Každým rokem je výnos sbírky o něco vyšší, například v ústecké charitě loni vybrali 60 tisíc, letos je to více než 100 tisíc. Na území celé Diecéze litoměřické se loni podařilo vybrat více než 2,9 milionu korun.

Na konečné výsledky za letošek se ještě čeká, doposud se v celé diecézi otevřelo 831 kasiček z 973, částka je prozatím na 2,4 milionech. „Všichni lidé jako rozumné a ušlechtilé bytosti mají cit a vnímavost pro nouzi takového člověka, který není schopný dostat se svými silami z nešťastné situace. Jestli se budeme více rozhlížet kolem sebe, zjistíme, že je třeba mít srdce otevřené nejen v době konání Tříkrálové sbírky, ale denně, po celý rok,“ dodává Baxant.

Do sbírky se v lednu zapojilo 3900 dobrovolníků. „Obrovské poděkování patří všem koledníkům, dobrovolníkům, řidičům, výrobcům kostýmů a všem, kteří se do akce zapojili,“ vzkazuje Hadašová.