Radní proto schválili místostarostou Václavem Červínem navržený postup vedoucí k rozšíření kapacity mateřských škol. „Obešel jsem všechny objekty města, v nichž by bylo možné školku vybudovat. Z průzkumu vyplynulo, že nejvýhodnější je pro tyto účely bývalý stacionář v Ladově ulici, kde v současné době sídlí pobočka knihovny a turistický oddíl mládeže Tomík,“ uvedl místostarosta.

Právě tento objekt dříve sloužil jako dětské jesle. Tato varianta je proto z hlediska nákladů souvisejících s úpravou vnitřních prostor nejlevnější. Navíc jde o lokalitu s velkou koncentrací obyvatel. O potřebě dalších míst právě zde svědčí i fakt, že sousední mateřská škola při letošních zápisech nemohla přijmout několik dětí, jež byly po dohodě s rodiči umístěny jinam.

V rozpočtu města na příští rok bude na novou školku s kapacitou 50 míst vyčleněno 3,5 milionu korun. „Z této částky však chceme financovat i stěhování knihovny do prostor Základní školy v Havlíčkově ulici a Tomíků do objektu v ulici Osvobození, který patří skautům,“ dodal Václav Červín.

Pracovníci odboru školství již zahájili projektové přípravy na interiérové úpravy budovy budoucí mateřské školy a na úpravu v současné době nevyužívaných místností ZŠ v Havlíčkově ulici. Ke stěhování dojde na jaře tak, aby 1. září nastoupily děti do nového.

Autor: Eva Břeňová