Jedna z největších investičních akcí za poslední roky vyjde přibližně na 200 milionů korun. Starosta Štětí Tomáš Ryšánek přiblížil, že asi 115 milionů činí dotace od Státního fondu životního prostředí (SFŽP). „Dalších 40 milionů přislíbila Severočeská vodárenská společnost a zbytek ve výši 40 až 50 milionů zaplatí město ze svého rozpočtu,“ uvedl Ryšánek s tím, že práce budou muset být hotovy nejpozději do konce roku 2024. Tento termín, kdy musí být nově vybudovaná kanalizace zároveň i plně funkční, je také podmínkou přidělené dotace od SFŽP.

Zdroj: DeníkPřesný časový průběh samotné stavby zatím není stanovený, stane tak poté, až z výběrového řízení vzejde dodavatel prací. Vlastní harmonogramy budou mít obce Stračí a Počeplice. Kanalizace ve zbývajících třech vesnicích se bude provádět jako jedna soustava. Nejprve ale přijde na řadu Radouň, poté Chcebuz a na závěr Brocno.

„Dohromady ve všech dotčených obcích žije přibližně tisícovka lidí. Přípojek k jednotlivým domům tam bude asi pět set,“ doplnil starosta.

Zatímco z dotace a rozpočtu města se bude financovat hlavní kanalizační řad, veřejné části přípojek nebo čerpací stanice a dvě nové čistírny odpadních vod v Radouni a v Počeplicích, ze svého si majitelé domů budou muset zaplatit část přípojky umístněné na svém pozemku a projekt na její vybudování.

Zastupitel města Miroslav Andrt, který se jako externí pracovník podílí na průběhu realizace odkanalizování, nastínil, že tyto náklady se u jednotlivých objektů mohou velmi lišit. „Záleží na tom, jak je dům na pozemku situován a jak dlouhá tedy přípojka bude. Někde to může být dvacet metrů a někdo má dům hned na hraně. Odhaduji, že náklady na soukromé přípojky se mohou proto pohybovat od 10 až do 30 tisíc korun. Cenu ovlivní také to, zda si lidé udělají výkop svépomocí a pořídí jen materiál,“ vysvětlil Andrt a doplnil, že u některých domů bude kvůli terénu nutné zajistit i domácí čerpací stanici, která splaškovou vodu vytlačí do řadu. Tu ale soukromníci platit nebudou, protože se na ni vztahuje státní dotace.

Vzhledem k velké a dlouho připravované investici má radnice zájem, aby se na nový řad připojily v podstatě všechny domy. V jednání je proto i možný finanční příspěvek, který by město vlastníkům na soukromé přípojky poskytlo.

Kolik majitelů domů bude nakonec o kanalizaci stát, není ale zatím jasné. Podle Andrta je zájem potvrzený asi od poloviny z nich. „Další budeme oslovovat v následujících týdnech. Samozřejmě doufáme, že se připojí většina,“ dodal.

Po dokončení projektu zůstanou ve správním obvodu města bez kanalizace jen Čakovice, Újezd a Veselí. „Když jsme koncept projektu připravovali, tak jsme prověřovali, zda by nešla vybudovat i tam. Vzhledem k tomu, že všechny tyto tři vesničky mají každá zhruba kolem třiceti trvale žijících obyvatel, by to ale nebylo ekonomicky výhodné. Navíc v Újezdu a Veselí nelze vybudovat čističku odpadních vod a musely by být napojeny na vzdálený systém ve Chcebuzi, což by stavbu prodražilo,“ uzavřel Andrt.