„Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce v Litoměřicích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno 55 obyvatel," uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Stávající kanalizace v pobřežní lokalitě městské části Litoměřice-Město je z betonových trub vejčitého profilu 500/750 mm. Byla uvedena do provozu roku 1919. Je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, proto SVS rozhodla o rekonstrukci.

Materiál potrubí je totiž silně zkorodovaný (místy nad 50 %) a popraskaný, v důsledku čehož vznikají kaverny. Také kanalizační šachty potřebují rekonstrukci. Převážně v souběhu s kanalizací je vedený vodovod z litiny vnitřního průměru 100 a 80 mm. Je z roku 1934. Vzhledem ke stáří a umístění bude rekonstruován současně s kanalizací.

„V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kameninové potrubí vejčitého profilu 500/750 mm s čedičovou výstelkou, a to v celkové délce 142,57 metrů. Jde o úsek mezi křižovatkou Lodní náměstí x Labská ulice a Labská x Vodní ulice. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 157,06 metrů.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase, jakož i rekonstrukce kanalizačních šachet a napojení rekonstruovaných úseků na navazující sítě. Stavba bude realizována v souběhu v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou," popsal Bronislav Špičák.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. května 2016. Stavební práce mají začít v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116,7 milionů korun bez DPH.