Velkokapacitní kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech.

Kontejnery jsou určeny pouze na objemný odpad. Tím se rozumí nábytek, podlahové krytiny, keramika nebo staré lyže, matrace a podobně.