Mostná hora.Mostná hora
Mostnou horu (272 m n. m.), neboli Mostku, najdete na severním okraji Litoměřic. Už v roce 1910 tady stála dvacetimetrová kamenná roz-hledna s výletní restaurací.
Z věže je, i přes malou nadmořskou výšku, pěkný výhled na celé Polabí, vrcholky Českého středohoří a horu Říp. 
K rozhledně můžete dojet i autem, z ulice Fillova v Litoměřicích odbočíte na úzkou asfaltovou silnici vedoucí lesem. Místo je však za slunečného dne vhodnější pro pěknou nenáročnou procházku.

Kalvárie
Kalvárie (239 m n. m.) je částí polabského masivu České brá-ny (Porta Bohemica) na pravém břehu Labe se třemi kříži na vrcholu. Díky erozní činnosti Labe zde na povrch vystupují prvohorní horniny. 
V přírodní rezervaci Kalvárie jsou nejvýznamnější partie prudkých skalnatých svahů 
s výskytem suchomilných spo-lečenstev skalních stepí. Najdeme zde ohroženou ještěrku zelenou nebo křivatec český, rozkvétající brzy na jaře. Přístup od obce Velké Žernoseky nebo Libochovany (turisticky značené cesty).

Kamýk
Hrad založený před rokem 1319 z popudu krále Jana Lucemburského sloužil ke kontrole údolí Labe, do něhož dodnes nabízí výborný výhled. V 16. století renesančně přestavěn, za třicetileté války roku 1632 zpustošen saským vojskem. Na vysokém skalním suku se dodnes dochovalo torzo obytné věže, kterou obklopoval prstenec budov 
a hradeb. Přístup od obce Kamýk (neznačeno, modrá TZ – „Zlatá stezka Zemí hradů").

Radobýl
Vrch Radobýl (399 m n. m.) je přírodní památkou s těžbou odkrytým severojižním profilem s dobře vyvinutou sloupcovitou odlučností čedičo-
vé horniny a už z dálky patrným uspořádáním sloupců horniny v různých směrech. Na J a JZ orientovaných svazích je travnatá vegetace skalní stepi s hojným zastoupením vzácných a chráněných druhů rostlin, jako divizna brunátná, kozinec bezlodyž-ný či bělozářka liliovitá. Na vrcholu Radobýlu je vztyčen kříž; ten dnešní je již osmý 
v pořadí od roku 1622. Přístup od Litoměřic, Žalhostic (žlutá TZ).