O dřevo z pokácených stromů projevilo zájem 140 lidí, kteří si ho budou následně odvážet. „Město již zadalo zpracování studie ozelenění pro celou Mostnou horu. Výsadba by měla probíhat postupně v průběhu několika následujících let,“ informoval Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu.