Zdálo by se, že určitou výhodu v tomto směru mají obce, ve kterých funguje Sbor dobrovolných hasičů. Není to však pravda, jedná se dvě odlišné věci SDH je dobrovolný spolek, který zajišťuje záslužnou činnost v prevenci a výchově, JSDH ustavuje obec a vybavuje potřebným materiálem.

Jednotky musejí mít podle svého zařazení odpovídající složení, přičemž část slouží pohotovost, proto se do ní hasiči tolik nehrnou.

„Po volbách do obecních zastupitelstev jsme vyzvali starosty obcí, aby nás informovali, jak mají zabezpečenu požární ochranu. V krátké době se nám podařilo zjistit, že už dochází k nápravě. Moji kolegové se zúčastnili jednáním v rámci mikroregionů, aby pomohli radou, jak dál postupovat a například sdružit prostředky a založit společnou jednotku podle stupně nebezpečí v katastrálním území a časových požadavků dojezdu," vysvětluje Boleslav Lang, ředitel územního odboru Litoměřice HZS Ústeckého kraje.

Problém s ustavením jednotky má několik obcí na Podřipsku, mezi nimi i Bříza, kde se jím zabývalo říjnové zasedání zastupitelstva. Pozvání obdrželi zástupci SDH, ale nedostavili se. Starostka Jitka Procházková zastupitele informovala o průběhu první kontroly Hasičského záchranného sboru, která se týkala krizových situací v obci a případů evakuace. Loni v prosinci obec splnila první část povinností, což je vypracování krizového plánu obce a určení štábu. Druhou dokladovou část včetně požární ochrany obce, zřizovací listiny a jmenování velitele jednotky se kvůli absenci místních hasičů dosud nepodařilo realizovat.

„V naší obci je situace patrně komplikovanější než jinde. Je těžké dát dohromady devět lidí, aby byli zdravotně způsobilí a schopni zásahu v požadovaném čase. Nemůžeme dál čekat na vyjádření SDH, proto se chystám v nejbližších dnech vejít v jednání s MAS Podřipsko, respektive s některou ze sousedních obcí, zda se nechtějí sdružit k zajištění požární ochrany," říká starostka. Sdružení nahrávají i vysoké náklady na její provoz, vždyť jen vybavení jednoho člena přijde minimálně na 20 tisíc korun.

Starostce oponuje zástupce místních hasičů Rudolf Šindelář: „Není to tak, že bychom nechtěli jednotku založit, máme šest členů a věřím, že zbývající tři hasiče by se nám podařilo získat. Já jsem dokonce vyškolený pro funkci velitele. Ustavení jednotky je tedy otázkou komunikace mezi sborem a vedením obce."

Z usnesení zastupitelstva v Bříze vzešel úkol kontrolnímu výboru, aby neprodleně provedl inventury majetku, který byl v minulosti dobrovolným hasičům svěřen.

O krok dál v ustanovení jednotky jsou na Podřipsku obce Mnetěš, Vražkov a také Straškov Vodochody. „Máme jak SDH, tak i JSDH s relativně dobrým vybavením, předloni jsme jí například pořídili zásahové vozidlo. Nedávno jsem jednal s kolegyní v Bříze a nabídl jí, že bychom se mohli pro výkon požární bezpečnosti sdružit. Je to jen otázka dohody," uvedl Ondřej Švec, starosta Straškova Vodochod.

Je vidět, že i ledy v tak specifické problematice, jakou je požární ochrana, se pohnuly a že i sousedské rozepře lze řešit rozumnou cestou.