V tomto roce došlo po demolici téměř všech obydlí ke sloučení s Lovosicemi. Prosmyky ustoupily nejprve rozpínající se chemičce a posléze nově vzniklému překladišti uhlí.

Obec se pyšnila moderním mlýnem

Zmínky o Prosmykách jsou doloženy v archivních záznamech od roku 1057. Od roku 1248 jsou uváděny jako lánová ves. V obci býval nejen hostinec, ale také palírna, konzervárna, přístaviště a vodní mlýn. Ten v roce 1855 nahradil mlýn parní se čtyřmi mlýnskými stroji a roční kapacitou mletí až 35 tisíc rakouských měřic pšenice a žita. Jen tento provoz zaměstnával na 30 dělníků. Továrna patřila k nejmodernějším a největším ve střední Evropě.

Nejvíce obyvatel měla před válkou

Obyvatelstvo Prosmyk bylo vesměs německé. V 17. století tu stály pouze čtyři domy, ale v roce 1713 jich bylo už 15. Při sčítání v roce 1833 zde stálo 71 domů s 386 obyvateli. Nejhustěji byla obec osídlena před 2. světovou válkou, v roce 1930 čítala 130 domů a 643 obyvatel. V roce 1974, při zahájení výstavby překladiště, počet domů klesl na 115 a 314 obyvatel, v roce 1991 zde stál už jen jeden dům se dvěma obyvateli.

Dominantou místa zůstala kaple

Na místě bývalé obce zůstala kaple svatého Františka z Assisi a před ní socha svatého Vojtěcha z roku 1763. Zachována zůstala ještě barokní brána do poplužního dvora od Octaviana Broggia z roku 1717, která byla převezena na zámek do Ploskovic, později zrestaurována a zde postavena. Pomník obětem 1. a 2. světové války se stal místem řádění vandalů.

Obec se ocitla v průmyslové zóně

Výstavbou nových provozů v Severočeských chemických závodech v druhé polovině 60. let se výrazně zhoršilo životní prostředí v obci a Prosmyky se ocitly v hygienické zóně tohoto podniku. U obce v roce 1974 byla navíc zahájena výstavba překladiště uhlí s kombinovanou dopravou energetického uhlí mezi Severočeským hnědouhelným revírem a elektrárnami Chvaletice, Mělník a Opatovice. To byla pro obec poslední rána.

Zaniklé obceObčas přestaneme chvátat a zavítáme do míst, která se nám zdají být docela obyčejná, ale při bližším zkoumání zjistíme, že je v nich ukryto spousta tajemna. Možná, že o některých víte i vy. Odhalte jenašim čtenářům, dejte nám tipy a pomozte tak zpestřit letní sobotní vydání Litoměřického Deníku. Dnes jste měli možnost zavítat do zaniklé obce Prosmyky u Lovosic. Víte o dalších zaniklých obcích regionu? Napište svůj tip na adresu: vaclav.sedlak@denik.cz

Předpokládalo se totiž, že se vlivem prašnosti a hluku výrazně zhorší podmínky pro život obyvatel. Proto byly objekty postupně demolovány a obyvatelé přestěhováni do sousedních měst a obcí. Na podzim 1975 byl po družstvu Elektrokov založen Podnik technických služeb. Z překladiště mělo být ročně přepraveno po Labi na deset miliónů tun uhlí. Stavba s nákladem 750 milionů korun byla dokončena v roce 1979.

Katastrální území převzaly Lovosice

V pátek 31. května 1996 z Lovosic do Chvaletic odpluly dvě poslední lodě, každá s tisícem tun energetického uhlí. Za uplynulé roky tak bylo z Lovosic do Chvaletic přepraveno zhruba 50 milionů tun uhlí. Plenární zasedání ONV schválilo 15. prosince 1977 sloučení Lovosic a Prosmyk v jednu obec s názvem Lovosice. Katastrální území zaniklé obce Prosmyky o ploše 251,93 ha bylo sloučeno s lovosickým katastrálním územím.