Josefínské slavnosti představí největší bitvu odehranou v letošní sezóně v Česku i ve střední Evropě, vracející se do období prusko-rakouských válek. Zapojí se do ní 500 vojáků, z toho 430 přímo v boji, na 70 markytánek, střílet se bude z 19 děl a jezdectvo zastoupí 20 jezdců na koních. Sobotní program začíná pochodem jednotek z Kavalíru 2 přes Retranchement 5 na Náměstí ČSA, kde zúčastněné jednotky přivítá starosta Terezína Daniel Trapani.

České spolky vojenské historie doplní kolegové ze Slovenska, Polska a Německa. Odpolední bitva od 15 hodin zinscenuje dobývání pevnosti Svidnice, událost, kterou polští kolegové sehráli doma minulý víkend. Večerní bitva od 19 hodin zobrazí přepad pruského konvoje u Domašova.

Program oslav:pátek 9. října
vojenský pochod k základnímu kameni pevnosti

sobota 10. října
10 hodin: pochod jednotek z Kavalíru 2 na náměstí ČSA
19.30 – 20 hodin: ohňostroj
Ravelin 18
12 – 14.30: jezdecký turnaj
15 – 16: odpolední bitva
16.30 – 18.30: střelba z děl
19- 19.30: večerní bitva
Retranchement 5
10 – 19: staročeský jarmark
16.30 – 18.30: koncert dudáků
Jízdárna
11 – 12: výcvik koní a psů

„Ten se skutečně vydal v roce 1858 ze Slezska k obléhané Olomouci, aby municí, výzbrojí a proviantem pomohl vyčerpaným Prusům město dobýt. Rakouský generál Laudon tehdy dostal za úkol tuto pomoc narušit. Při nočních výpadech se mu podařilo konvoj dokonale rozbít a k Olomouci tehdy dorazil jen zlomek pomoci. Císař Fridrich obléhání odvolal a město se ubránilo," vysvětluje děj bitev Jiří Hofman, hlavní organizátor oslav.

Největší část sobotního programu včetně obou bitev se odehraje v prostorách Ravelinu 18. Tam proběhne po poledni také jedna z novinek letošních oslav, jezdecký turnaj, ukazující dovednosti jezdců a jejich souhru s koňmi. Své umění představí sokolníci a také kat.

Ukázky výcviku koní a psů proběhnou před polednem v jízdárně. Na několika místech se představí dudáci z polské Czestochowé. V prostorách parkoviště Retranchementu 5 se po celý den uskuteční staročeský jarmark.