Čest Úštěka hájí rybník Chmelař, Úštěcký poloraný červeňák a také zdejší zemědělské družstvo, které stále ještě dodává pivovarům ten nejkvalitnější chmel.

Po městském pivovaru zůstaly jen rozsáhlé a velmi zajímavé několikaposchoďové sklepní prostory, které čekají na své využití. Bude to patrně i jeden z dalších námětů pro budoucí architekty.

Chmel je pro město minulostí, naopak radnice by chtěla obnovit pěstování vinné révy, které ve městě zavedli jezuité, ale v roce 1780 přešli na mnohem lukrativnější pěstování chmele a výrobu piva. Chmel se začal nejprve pěstovat v údolí pod hradem, kde měl u potoka výhodné klima. Vinice postupně zanikly. Nyní by se mohly vrátit na jižní terasy, které chce město zrekonstruovat a oživit tak tuto příjemnou historickou část, z které je nádherný pohled do zeleného a skalami ohraničeného údolí.

„Pomoc s realizací nám nabídli vinaři ze Zaječí, kde jsme byli na návštěvě. Ukázali nám technologii a nabídli i sazenice. Chceme pěstovat tři odrůdy, zatím počítáme s výsadbou 100 hlav modré a 200 hlav bílé vinné révy. Až vinohrad založíme, pozveme Karla IV., aby mu požehnal," prozradil Pavel Kundrát, starosta Úštěka.

Zajímavých městských teras si všimli liberečtí studenti a jedna z jejich studií se dokonce zaměřila na jejich obnovu. Ve spodní části uvažuje o vybudování malé odpočinkové plochy.