Popelem budou na Popeleční středu 26. února při ranní bohoslužbě v katedrále posypány hlavy věřících na znamení pokání.

Popeleční středou křesťané vstoupí do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc nejvýznamnějších křesťanských svátků, jež jsou připomínkou ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. „Popel vzniká z větviček vrby jívy, které byly požehnány už před rokem na Květnou neděli“ prozradil Antonín Fegyveres. Popelec ve středu udělí věřícím litoměřický biskup Jan Baxant.