„Galerie využívala odsvěceného kostela v letech 1965 až 1975 jako depozitáře a restaurátorské a truhlářské dílny. Roku 1975 byl bývalý kostel předán Okresnímu národnímu výboru v Litoměřicích, který jej začal adaptovat pro účely okresního archivu," popsal osudy stavby ředitel Severočeské galerie v Litoměřicích Jan Štíbr.

Od roku 1992 se do něj vrátila umělecká díla, hostil čtyři výtvarná sympozia. „Po jejich skončení se kostel po etapách opravoval. Ale úplné opravy vnějšího pláště se dočkal až letos," doplnil.

Kostel zároveň stále sloužil jako výstavní prostor, v současné době v něm návštěvníci mohou vidět retrospektivu Luďka Jirouska s názvem Hudba všech ročních období. Po opravách střechy, krovů a exteriéru je podle Štíbra potřeba opravit vnitřní prostory.

„Interiér je svým významem, vznešeností a krásou ojedinělý. Stěny a klenby jsou pokryté freskami od Johanna Hiebela a na výzdobě kostela, který je druhý největší v Litoměřicích po katedrále svatého Štěpána, se podíleli další významní umělci počátku 18. století, jako například Josef Kramolín, Adam Lauterer a další," dodal.

Severočeská galerie Litoměřice byla založena v roce 1956. Prezentuje převážně česká umělecká díla od 13. století do současnosti. Je financovaná z rozpočtu kraje, letos částkou 11,3 milionu korun.