Jeskyně na Litoměřicku, Ústecku či Děčínsku sice nemohou mít kamenné krápníky, zato kořeny stromů v nich rostou obráceným směrem. Je-li jeskyně mělce pod povrchem, dostávají se do ní kořeny rostlin.

„Pokud na ně kape voda, ony mají snahu růst proti vodě. Normálně by šly do hloubky za vodou, ale v tomto případě se otočí proti gravitaci a rostou nahoru,“ vysvětlil geolog a také vedoucí katedry Životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně Richard Pokorný, který je zároveň jeden z autorů knihy Jeskyně Ústeckého kraje.

Běžně v jeskyních vznikají rampouchy vzniklé v zimě vodou pronikající puklinami nebo dokonce vyrůstající z podlahy díky odkapávání kapek ze stropu. Ovšem vědci objevili i právě i tyto „kořenové stalagmity“.

Když se pohnou kopce

Proč vlastně nemají jeskyně v kraji krápníky? Je to kvůli geologickému podloží. V severočeských čedičích a pískovcích chybí kalcit nebo aragonit potřebný ke vzniku klasické jeskynní výzdoby.

I samotný původ podzemních prostor v kraji je jiný. Zatímco v případě krasu vzniká jeskyně působením vody rozpouštějící vápenec, v pseudokrasu jde o jeskyně vniklé mechanickým pohybem.

V hodně temných místech s množstvím hvězd to vypadá, jako kdyby Perseidy vylétávaly přímo z Mléčné dráhy.
Chcete vidět roj padajících hvězd? Tady jsou tipy, kde letos sledovat Perseidy

„Prostě se občas celý svah pohne, ujede a vznikne jeskyně ve tvaru písmene A nebo V. Labe má hluboké údolí a pohyb svahů tady není vůbec nic neobvyklého,“ uvedl Richard Pokorný. Podle něj se například Loupežnická jeskyně na okraji Ústí nad Labem stále rozšiřuje.

„Ve starých německých záznamech jsme dohledali délku 120 metrů ale pak kopec kousek ujel, teď má jeskyně 130 metrů a za další století může mít až 150. Nebo se taky může zásadně zmenšit,“ dodává Pokorný.

Kde najdete paledovou jeskyni?

Zatímco v ledové jeskyni se sníh nebo led drží celý rok, v paledové je to jen zhruba do pozdního jara. Důvod je dán sklonem jeskyně. „Když je vstup jeskyně výš, než je její pokračování, tak do ní v zimě nateče studený vzduch, který se tam udrží a chladí,“ vysvětlil Pokorný.

Zároveň platí, že jeskyně nesmí mít ještě další vchody, kterými by docházelo k větrání a ohřívání. Takovou jeskyní je třeba Naděje v Lužických horách mezi Kytlicemi a Krompachem. Jiná paledová jeskyně na Bukové hoře na Děčínsku nedaleko vysílače, měla sníh ještě na konci května.

Marie Imbrová, vášnivá afrikanistka, s knihou, která ji změnila život.
Kniha Emila Holuba jí změnila život. Bývalá diplomatka pomáhá dětem v Africe

Důležitá otázka pro turisty? Může se do jeskyně volně vstupovat? „Podle Zákona o ochraně přírody jsou jeskyně volně přístupné. Výjimku tvoří ty, kde se provádějí prohlídky, což se vztahuje k ochraně majetku a vnitřního vybavení. Dle zákona je pouze omezeno poškozování jeskyní, výzkum se se zde může provádět jen s platným povolením“ upřesnil Pokorný.

Přesto na některých vstupech zábrany formou ocelových mříží či zábran jsou. „Důvodem je ochrana netopýrů zejména v zimním období,“ vysvětlil geolog ze správy CHKO České středohoří Petr Chvátal.

Volný vstup neplatí pro štoly a další důlní díla, kterých je například na Litoměřicku celá řada – zde je vždy vstup zakázán.

Utajené štoly pod Radobýlem

V Ústeckém kraji je také dost pozůstatků po těžbě kamene nebo těžbě uhlí, ale i dalších surovin, které se původně dobývaly v malých dolech hlubinným způsobem.

Například kopec Radobýl u Litoměřic má pod vrstvou sesutého čediče ukryté čtyři průzkumné štoly. Jejich umístění se zachovalo na starých historických snímcích z doby, kdy se na kopci aktivně těžilo.

Někdo si před jeskyní založil ohniště, které je příležitostně využíváno turisty
Hibschova jeskyně není přirozeného původu. Ale nemusíte se v ní bát

V současnosti je v zimě prozradí teplý vzduch vystupující mezi kamením, který rozpustí čerstvě padlý sníh, takže vzniknou nápadné stopy.

I Radobýl, má svou přirozenou jeskyni, která je unikátní tím, že se podařilo zjistit dobu jejího vzniku. „Z původní pukliny vznikla jeskyně zhruba před 41 000 lety. Zjistili jsme to díky radiouhlíkové analýze kostí malých zvířat, které jsme tam našli. Jedná se o jedinou jeskyni v Čechách, u které máme takto přesně datovaný vznik,“ sdělil Pokorný.