„V roce 2011 byla provedena riziková analýza. Ta prokázala, že je skládku nutné ekologicky zajistit tak, aby nedocházelo k průsakům do podzemní vody," sdělil vedoucí lovosického odboru životního prostředí František Budský. Právě městu vzdálenému od Travčic 11 kilometrů skládka patří. Lovosice ji zdědily v době, kdy končil okresní úřad.

„Skládka ohrožuje naše občany, přestože neleží ani na našem katastru. Ale je prakticky u obce, u obytných domů," doplnil travčický starosta Miloš Řepa. S tím souhlasí i Budský z Lovosic. „Skládka byla v minulosti kontaminována chemikáliemi."

Místo patřící Lovosicím.Podle Řepy nikdo neví, co se skrývá pod „zelenou" vrstvou. „Kdyby se udělal rozbor vody, možná zjistíme, že nás to ohrožuje. Jenže s námi se 
o skládce nikdo nebavil. Vozilo se sem kde co."

Nyní Lovosice oznámily, že mají dotaci 46 milionů korun 
z Operačního programu životní prostředí. „Skládku je potřeba zajistit, protože tam po ekologické stránce není vše v pořádku," řekla lovosická starostka Lenka Lízlová.

Jenže místní lidé se obávají toho, aby nutná opatření byla skutečně provedena a všechny peníze z dotace byly použity na likvidaci ekologické zátěže. „Bylo by fajn, kdyby vedení Lovosic s námi o skládce jednalo. S námi totiž nikdo nemluví. Nevíme, jak se skládka bude likvidovat," vzkázal travčický starosta Miloš Řepa. „Rádi bychom si poslechli opatření a průběh prací."

Skládka v Travčicích má dlouhou historii. Oficiálně bylo ukládání odpadů ukončeno v roce 1996, avšak i poté  se na ní objevoval další odpad. Podle místních i takový, který by na běžné skládce tuhého komunálního odpadu neměl co dělat.

Místo patřící Lovosicím.