Město potřebuje pokrýt výdaje na zahájení rekonstrukce školního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka. Stavba má totiž být zahájena už v dubnu.

Vedle školní budovy vznikne multifunkční plocha pro sporty, jako je oblíbený florbal či házená, jež se ve Štětí dlouhá léta hrála, a které ještě nemají ve městě odpovídající zázemí. Součástí stavby je přístavba šaten.

V dalším bodě byli zastupitelé informováni o potřebě posílit kapacitu družiny ZŠ ve Školní ulici také přístavbou.

Dalším bodem jednání zastupitelů byl požadavek rady na schválení návrhu na změnu rozpočtového provizoria.