Jak jsme již informovali v září, malá Maruška byla svěřena loni na jaře Krajským soudem v Ústí nad Labem do péče svému úřednímu, nikoliv však biologickému otci. Ten ji odvezl do Německa a přerušil její styky s rodinou.

Od té doby Maruščina matka Diana Hochová bojuje společně se svým manželem a druhou dcerou Natálkou, aby se Maruška vrátila domů.

Diana Hochová zatím trpělivě čeká na rozhodnutí soudu a snaží se Marušce pobyt v Německu alespoň trochu ulehčit.

„Podali jsme návrh na vydání předběžného opatření, díky kterému by se Maruška mohla vrátit domů. To bylo ale bohužel zamítnuto. Zažádali jsme tedy podruhé, s tím, že bychom mohli Marušku alespoň navštěvovat,“ vypráví nešťastná matka.

Předběžné opatření vyšlo napodruhé

Druhé žádosti o vydání předběžného opatření bylo počátkem října vyhověno. „Matka je oprávněna se s nezletilou Marií Škeříkovou stýkat vždy v každý sudý týden od pátku 19 hodin do neděle 19 hodin. Nezletilou matka převezme a po ukončení styku otci předá v místě faktického bydliště nezletilé a otce,“ stojí v usnesení Okresního soudu v Litoměřicích.

Navzdory tomuto usnesení Diana Hochová svou dcerku ještě neviděla. „Manželka byla dvakrát v Německu, ale ani jednou nenašla Marušku s otcem doma. Navštívila tam alespoň soud, sociálku a školu. Přijela velmi zklamaná. Nejen, že se Maruškou nesetkala, ale ve škole jí na přísný zákaz otce odmítli cokoliv sdělit. Všude ji odkazovali na české soudy,“ líčí situaci Václav Hoch.

Kde Maruška proti své vůli byla v době, kdy očekávala návštěvu matky, se Hochovi dozvěděli přímo od ní.

Matka se domáhá výkonu rozhodnutí

„Ahoj mami, já nesmím jít na telefon, Já ti můžu jenom psát. Promiň, že jsem to nezvedla. Mami, všecko je v pořádku, my jsme byli na hotelu. Mám tě moc ráda,“ zněla sms zpráva, kterou Diana Hochová od dcerky dostala.

Po první návštěvě, kdy nebylo Dianě Hochové umožněno setkání s Maruškou, podala návrh na výkon rozhodnutí, při kterém by byla do bytu vpuštěna za asistence policie.

O tomto návrhu nebylo zatím rozhodnuto. Po druhé cestě do Německa, kdy se otec s Maruškou opět skrýval v hotelu, podala na něj trestní oznámení o maření výkonu rozhodnutí. Nyní čeká na další vyjádření soudu.