Z fotografií je zřetelné, že úsek u Prackovic čeká ještě nemalé množství práce. Část vozovek ještě nemá položený vrchní asfaltový povrch a vodorovné dopravní značení zatím také někde chybí. Naopak se tváří dokončeně kamerový systém, čidla, dopravní značení a osvětlení.

Probíhá stále také vytváření štěrkových stěn pro tzv. Prackovickou estakádou, která se nachází v bezprostřední blízkosti pohybujícího se svahu. Tyto stěny mají za úkol zem odvodňovat a zamezit tak dalšímu pohybu podloží, které stále představuje velký problém a ohrožuje termín otevření.

Na městský úřad v Lovosicích byla 21. listopadu doručena žádost od stavitele, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), o povolení předčasného užívání stavby, které je nutné k testovacímu provozu a zprůjezdnění dokončovaného úseku. Toto rozhodnutí musí být souběžně povoleno na odboru životního prostředí a odboru dopravy a silničního hospodářství u jednotlivých obcí s rozšířenou působností a Ministerstvu dopravy ČR.

„Na příslušné odbory městského úřadu byla podána datovou schránkou žádost o povolení předběžného užívání stavby, které se budou jednotlivé odbory snažit v nejkratší možné době vyhovět," uvedla Ivana Kocánková, mluvčí města Lovosice.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC SITUACI ZATÍM NEKOMENTUJE
Vyjádření ŘSD redakce Deníku zatím přes veškeré urgence neobdržela, čímž není o průběhu dokončování stavby zveřejněná jediná oficiální informace. Podobně jsou na tom i starostové obcí, kterých se dostavba týká nejvíce.

„Informace nám ani nikomu jinému nepodávají, i když sami tvrdí něco jiného a pan ministr informuje o věcech, které nejsou pravda," řekla starostka obce Prackovice Andrea Svobodová Křešová.

Podle ní je celá situace politickou objednávkou a chůzí po tenkém ledě. „Absolutně netušíme co se nad námi děje a nikdo neví, jaké to bude mít důsledky, protože se tam dělají věci, které jsou nevratné a můžou mít na obec vliv za rok, za dva, za pět let.

ČASTÉ POTOPY V OBCI
To, co jsme prožívali posledních šest let, popírají a snaží se to zlehčovat a řadit do nějaké kategorie hysterie, což je nesmysl," dodává Svobodová Křešová, pro jejíž obci jsou důsledky dokončování tohoto úseku dost závažné.

Voda se podle ní kvůli stavbě stáčí do trychtýře, který nemá jinou cestu do Labe než skrze infrastrukturu obce. Problémy se spodními vodami měly Prackovice i sousední Litochovice již v minulosti, ale značně problémové jsou až od stavby dálnice, neboť po dešti vyvěrají například uprostřed cesty nebo na zahradách obyvatel. Postupem času tak došlo k poškození kanalizace, silnic, čističky odpadních vod, zahrad a dokonce i několika domů.

ŘSD však vinu odmítá: „Prackovice jsou obec vystavěná ve stejně geologicky činné oblasti Českého středohoří jako dálnice. Přímou souvislost mezi stavbou dálnice a popraskanou čistírnou odpadních vod v tuto chvíli opravdu nevidíme," řekl Jan Rýdl, mluvčí ŘSD.

„Na stavbě se proinvestují obrovské miliardy a my zatím máme pořád jen a jen škody," dodává smutně starostka Prackovic.

Plánovaný termín otevření dálnice je 17. prosince letošního roku, který je ale aktuální pouze v případě, že veškeré práce na odvodňování stále se pohybujícího svahu a mostu u Prackovic budou včas zdárně dokončené a dálnice bude bezpečná. V opačném případě bude nutné termín opět posunout.