Sněženka podsněžník už svým jménem naznačuje, že dokáže vyrašit i pod sněhem. Rodové jméno Galanthus odkazuje na dvě řecká slova. Gala znamená mléko a anhtos květ. Řekové tak do jména vtělili odkaz na bílou barvu květů. Jde o jednu z prvních jarních rostlin, kterou lze najít ještě mezi zbytky sněhu.

Jednou z lokalit, kde vykvétají sněženky ve stovkách jedinců, je les u Dobříně nedaleko Roudnice nad Labem. Běžně se dá najít i v Oparenském údolí. Celá řada lokalit je i na Ústecku, například v rokli Neznabožského potoka u silnice na Božtěšice nebo v zamokřených místech kolem Klínků a Zubrnic. „Sněženka není s největší pravděpodobností na Ústecku původní. Všechny lokality vznikly zplaněním nebo vysazením,“ píší Eva Machová a Karel Kubát v knize Zvláště chráněné a ohrožené druhy Ústecka.

Když do Dobříně, tak na sněženky. Dívat se a netrhat, jen tak můžete pozorovat kvetoucí lužní les plný krásných sněženek. Přestože je ještě po ránu mrazivo tak v Dobříni u Roudnice nad Labem opět po roce rozkvetly sněženky předjarní. Posel jara je, ale ch
FOTO: Dívat se a netrhat. V Dobříňském háji rozkvetly tisíce sněženek

Ve vlhčích lokalitách začíná kvést bledule. Rozsáhlé porosty se dají najít na lokalitě Trojhora na Litoměřicku. Trojhorský potok tady místy vytváří charakter lužního lesa, což je přesně to, co bledulím vyhovuje. Na stráních Českého středohoří se vzácně vyskytuje keř lýkovec jedovatý, který na sebe upozorní růžovými květy. Nápadný je tím, že květy vyraší dříve než listy.

Pozor, lýkovec i sněženky jsou prudce jedovaté. „Požití jejích částí, zejména cibulek, způsobuje zvracení, bolesti žaludku a průjem,“ varoval Ústav experimentální botaniky AV ČR.

Řípská pouť 2022
Vzhůru na Říp. Tradiční Svatojiřská pouť má termín a program

Babky kořenářky v minulosti vyrážely na devětsily, ať už bíle kvetoucí devětsil bílý nebo růžový devětsil lékařský. Tyto jarní rostliny se spolu s běžným podbělem stávaly součástí jarních ozdravných čajů.

Na zahrádkách už jsou vidět plně rozkvetlé šafrány, které často zplaňují a "utíkají" ze zahrádek. V přírodě je pak laik může považovat za původní druh.