Kaplířové ze Sulevic byli starý český vladycký rod, který vznikl počátkem 13. století. Svůj přídomek odvozovali od vsi Sulejovice u Lovosic. Hlavní větev založili bratři Hanuš a Bušek, která se později rozmnožila a vytvořila další odnože. K hlavní větvi přibylo dalších šest linií. Majetek drželi převážně na Lovosicku a Litoměřicku (např. Libochovany, Milešov, Nedvědíč, Újezd pod Ostrým, Solany, Skalku, Tuchořice či Netluky). Jedna z větví více než sto let vlastnila Vimperk. Po jistou dobu měli v držení i Zvíkov, který později vyměnili za Zbiroh. Po porážce na Bílé hoře část rodu emigrovala, jiní se později vrátili. Sňatky se pojili se s Hrzány z Harasova, kteří po vymření Kaplířů převzali jejich majetek, dále pak s Lobkovici, Kolovraty či Doupovci.

Kašpar Kaplíř ze Sulevic (asi 1541–1621) působil jako purkrabí na Karlštejně a císařský rada. Měl značnou autoritu i u českých stavů. Jako jeden z direktorů stavovského povstání popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Pouze rozsudek mu byl „zmírněn“ – po stětí nebyl rozčtvrcen. Jeho vnuk Oldřich odešel kvůli své víře do ciziny; roku 1653 v chudobě ve Švédsku zemřel.

Zdeněk Kašpar hrabě Kaplíř, svobodný pán ze Sulevic (1611 – 6. října 1686 Vídeň) byl český šlechtic, vojenský velitel a císařský polní maršál. V letech 1635–1641 sloužil ve švédské armádě. Pod velením generála Johana Banéra se na jaře 1639 účastnil vpádu do Čech; existuje doklad z 15. července 1639, že byl v Litoměřicích jako major kyrysnického pluku. V roce 1645 bojoval proti Švédům u Vídně, roku 1647 měl plukovnický patent a velel pluku kyrysníků, roku 1648 se účastnil obrany Prahy před Švédy vedenými generálem Königsmarckem. Svobodný pán Zdeněk Kašpar Kaplíř byl roku 1661 jmenován císařským radou a generálem podmaršálkem (G.F.M.L.), a roku 1665 přísedícím dvorské vojenské rady. Měl významný podíl při záchraně Vídně při jejím obléhání vojsky Osmanské říše. V obležené Vídni byl předsedou mimořádné vídeňské vlády. Obléhání Vídně skončilo bitvou na Kahlenbergu 12. září 1683 a porážkou muslimů. Za záchranu Vídně byl 21. září 1683 povýšen císařem Leopoldem do hodnosti polního maršála. Jeho insignie polního maršála – šerpa a maršálská hůl – jsou uloženy v Diecézním muzeu v Litoměřicích. 6. října 1686 zemřel ve Vídni, pohřben je v kryptě kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově.

Kaplířovské oslavy v Milešově v roce 2010:

Prohlédněte svá alba
Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na adresu litomericky@denik.cz.

K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.