S problémem si poradilo s jistou dávkou grácie o pomoc požádalo studenty i občany. Ti mohou vyjádřit své návrhy i připomínky k architektonickým návrhům mladých projektantů.

„V loňském roce zpracovávali studenti Fakulty stavební Českého vysokého učení technického z Prahy námětové práce na využití Nového náměstí i přilehlých prostor, a to pod odborným vedením Ivana Kaplana a Petra Durdíka. Chceme tyto návrhy využít jako inspiraci, jak bychom mohli centrum města využít a architektonicky uchytit," vysvětlil místostarosta Štětí Miroslav Andrt.

V minulosti zaznívalo k problematice mnoho návrhů, které byly předmětem široké diskuze náměstí měly doplnit nové administrativní budovy, některé hlasy se však proti dalšímu „zahušťování" města striktně vymezovaly.

„Právě proto jsme se rozhodli nechat si pomoci někým, kdo by se na náš problém dokázal podívat zvenčí, nezatíženě, z jedinečného pohledu nastupující generace. Práce studentů ČVUT jsou zajímavé, některé i velice odvážné. Uveřejnili jsme je a dali občanům prostor k vyjádření v anketě," uvedl místostarosta Miroslav Andrt.

Občané Štětí mají možnost vyjádřit svůj názor na budoucí podobu Nového náměstí buďto elektronickou formou, a to na webových stránkách města prostřednictvím ankety či e-mailem, nebo písemně přímo na radnici.

„Rádi bychom slyšeli názory občanů. V budoucnu se budeme řídit právě jejich prioritami. Chceme si také ověřit, co občany nejvíce zaujalo. Pokud dostaneme zpětnou vazbu o tom, co lidé nejvíce preferují, může vzniknout lepší zadání pro profesionální zpracování projektu. Ten totiž poběží v několika etapách," vysvětlil místostarosta.

Znamená to tedy, že rekonstrukce centra Štětí se pomalu dostává do popředí zájmu. S realizací by se mohlo začít již v novém programovacím období Evropské unie.

„Zatím jsme měli jiné priority. Rekonstruovalo se koupaliště a projekt náměstí v té době nebyl připravený. Pokud bychom však v příštím programovacím období Evropské unie získali příslušný zdroj peněz, mohli bychom na rekonstrukci náměstí aspirovat. K tomu by mohlo dojít podle posledních informací přibližně za dva roky," dodal místostarosta.