„Velkým projektem v přípravě je realizace kanalizace včetně čističky odpadních vod pro Libochovany a Řepnici. Jsme ve fázi, kdy máme zpracovanou projektovou dokumentaci a také máme stále platné stavební povolení," uvedla starostka Miroslava Vencláková. „Bohužel pro naši obec a pro naše podmínky není momentálně vyhlášen vhodný dotační titul. Bez dotace nejsme schopni takto finančně náročnou stavbu realizovat."

„V obci nic není, vše je nutné vybudovat nově. V tom je problém, protože v současnosti lze žádat o dotaci vždy jen na nějakou část, třeba jen na vybudování ČOV. My nemůžeme projekt dělit na části," vysvětlila starostka. „V našem případě musíme vybudovat kompletní celek. Zatím finance v podobě dotace zajištěné nemáme."

Další investicí, a to již v realizaci, je budování kotviště pro malé lodě na Labi. „Investorem je Ředitelství vodních cest, které plánuje tento přístav zprovoznit ještě letos. Na obci je dobudování přístupových chodníčků," upřesnila Vencláková. „Snažíme se udržovat obec v pořádku, takže máme běžné investice během roku."

„Jednou z větších investic, na které se letos zaměříme, je rekonstrukce objektu přímo u hlavní silnice na Ústí nad Labem," podotkla starostka. „Obec koupila dům, ve kterém zhruba čtyřicet let fungoval obchod Jednoty. Pak několik let tomuto účelu nesloužil, a my bychom rádi do obce a do tohoto domu prodejnu vrátili."

„Chceme obchod zrekonstruovat, protože nám služba prodejny v obci citelně chybí. Již jsme začali s vnitřními opravami a s terénními úpravami venku před domem. Momentálně vybíráme zhotovitele, aby mohla na jaře začít vlastní oprava budovy," řekla Vencláková. „V přízemí chceme mít obchod se skladem. Jako nájemce by byl soukromník, přihlásila se nám i jedna prodejní síť. Nám jde o to, aby obec byla pravidelně zásobována potravinami. Nyní lidé nakupují buď v Ústí nebo v Litoměřicích. Co bude v prvním patře, to se ještě se zastupiteli musíme rozhodnout. V podkroví bych ráda viděla klubovnu pro volnočasové aktivity."