Výběr daní závisí na úspěchu ekonomiky, proto si řada lidí klade otázku, zda se snížení výroby a omezení poskytování služeb z doby nouzového stavu neprojeví na chodu obcí a realizaci investičních akcí. Většina oslovených starostů v regionu tyto obavy nesdílí.

Jedna z větších obcí na Litoměřicku, Mšené – lázně, obdržela za 1. čtvrtletí letošního roku z rozpočtového určení daní podobnou částku jako loni, ale v předchozích letech to podle starosty Josefa Bíži bývalo minimálně o 400 tisíc korun víc. „K zajištění nejnutnějšího chodu obce potřebujeme ročně 108 milionů korun, loni obec měsíčně utrácela zhruba 3,1 milionu korun a letos koncem února jsme byli nuceni zastavit rekonstrukci družiny pro 90 dětí. Rozpočet na tuto akci činí 12 milionů korun, včetně vybavení nábytkem. Naše obec sice obdržela dotaci na výstavbu chodníku z Integrovaného regionálního operačního programu, ale já osobně nejsem přesvědčen o tom, že současná doba dotacím přeje,“ říká starosta Bíža.

Pracovnice Městského informačního centra v Litoměřicích Hana Mildová ukazuje nové suvenýry a pohledy
Suvenýry, vzpomínky, dobrá rada. Infocentra na Litoměřicku jsou opět otevřená

Obyvatelé Mšeného – lázní, zejména členové Sokola, se těší, až zcela pomine nouzový stav a budou moci plně využívat místní tělocvičnu. Sokolu se totiž ještě před „příchodem“ koronaviru podařilo rekonstruovaný objekt se dvěma tělocvičnami dokončit a slavnostně otevřít. Podle starosty tělocvičné jednoty Rostislava Lariše jde v 108leté historii organizace o nejvýznamnější akci s nákladem 10 milionů korun, při které sokolům významně pomohla obec.

Řada starostů obcí doufá, že díky dobré přípravě, nebudou letošní investice ani poklesem příjmů z rozpočtového určení daní ohroženy. „Vzhledem k tomu, že s těmito investicemi jsme plánovitě počítali, máme na ně k dispozici peníze v rozpočtu z let minulých. Nicméně pokud bychom daně od státu neobdrželi v plné výši, jak počítáme, může to ohrozit investice do příštího roku či do dalších let. Jsou to naše jediné příjmy, s kterými samozřejmě počítáme,“ vysvětlila starostka Vědomic Jana Salcmanová. Vědomičtí mají letos v plánu úpravu veřejného prostranství a nyní čekají na stavební povolení pro přístavbu mateřské školy, která je jednou z priorit obce v souvislosti s rozsáhlou výstavbou rodinných domků a významným přírůstkem rodin s malými dětmi.

Lázně Mšené
Lázně Mšené pomalu obnovují provoz a sčítají ztráty. Jde o miliony korun

Obec Bechlín v posledních letech dokončila největší investice - rekonstrukce sportovních hřišť v místních částech Bechlín a Předonín. Obyvatelé, ale zejména fotbalisté, hasiči, děti a mládež, mají k dispozici perfektně vybavená hřiště a zázemí. „Snížení příjmů z rozpočtového určení daní se neobáváme. Obec hospodaří dobře a na plánované akce má našetřeny prostředky. Letos chceme vybudovat nový chodník ke hřbitovu, který přispěje k zajištění větší bezpečnosti chodců. Předpokládáme, že bude stát zhruba milion korun. Máme také už připravenu projektovou dokumentaci na přestavbu bývalého zemědělského objektu na třídy a zázemí pro 2. stupeň základní školy. Náklady na stavbu se podle projektanta budou pohybovat kolem 20 milionů,“ prozradil starosta obce Alexander Suchý.

Ohrožení investic v souvislosti se snížením financí z rozpočtového určení daní se neobává ani starosta obce Polepy Zbyněk Hodys. „Máme investiční akce, jako je výstavba místních komunikací, naplánované dopředu, a to z vlastních zdrojů. Letos chceme ještě využít na výstavbu chodníků dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, rovněž z dotací máme objednaný velkokapacitní cisternový automobil pro jednotku SDH Polepy,“ uvedl starosta Hodys. Také liběšický starosta Jaroslav Nepovím je přesvědčen, že vlivem nouzového stavu nedojde k pozastavení investic a všechny letos plánované akce se uskuteční.

Přívoz mezi Malými a Velkými Žernosekami je v provozu.
FOTO: Přívoz mezi Malými a Velkými Žernosekami je v provozu