Město se chce podílet také na připravované přestavbě křižovatky U jatek v Terezínské ulici, kde bude spolufinancovat vybudování podchodu pod nadjezdem směrem ke garážím a místo pro přecházení.

Návrh rozpočtu počítá také s prostředky na dokončení technického klubu nebo s opravami v budovách příspěvkových organizacích města. Připravený je také projekt na obnovu sportovního hřiště u 1. základní školy, na kterou budou Lovosice žádat o dotace.

Oprav se dočká také hřbitov, kde je naplánované dokončení výměny vodovodu, oprava zdí a obnova prostor smuteční síně.

Celkem má na letošek město připraveno na investiční akce a stavební činnost přibližně 30 milionů korun. „Byl vytvořen zásobník akcí stavební činnosti města seřazený dle priorit s ohledem na nutnou údržbu, ale i potřeby rozvoje města a podněty občanů. Nastavený plán se bude plnit dle aktuálních finančních možností,“ uvedl starosta Lovosic Milan Dian.

Rozpočet budou zastupitelé schvalovat na prvním letošním zasedání. To se koná ve středu 27. ledna od 16 hodin v sále Staré radnice.