„Zemědělec ukládal upravené kaly nikoliv na vodohospodářsky zabezpečené ploše, ale na orné půdě na půdních blocích v Martiněvsi a Budyni nad Ohří, které k tomu nebyly podle programu použití kalů určeny,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem Pavel Grund s tím, že kaly měl Haškovec navíc aplikovat na podzim, ale do půdy je zapravil už v červenci.

Podle předsedy Agrární komory Litoměřicka Miroslava Nováka jde o mimořádný případ. „K nakládání s kaly jsou jasná pravidla, musí se vést evidence o tom, kam a na jak dlouho se ukládají,“ řekl Novák s tím, že kaly na poli mohou ležet nejdéle měsíc. Důsledky porušení striktních pravidel nelze podle předsedy komory podceňovat.

Zemědělec ukládal upravené kaly v rozporu s programem jejich použití.

Zemědělec ukládal upravené kaly v rozporu s programem jejich použití. Foto: ČIŽP

Při stanovení výše pokuty inspektoři přihlédli k tomu, že podnikatel již dříve o manipulaci s kaly neinformoval nebo zpravil pozdě obecní úřad.

66letý muž, který se zemědělství věnuje celý život, se příliš provinile necítí. „Nebyly to kaly, ale kompost, organický materiál do půdy patří,“ reagoval. Na pokuty je prý zvyklý, jen v tomto případě dostal ještě větší i od jiných orgánů státní správy.

I podle informací Deníku není současné pochybení podnikatele působícího v regionu prvním případem, kdy v souvislosti se svou zemědělskou činností porušil předpisy.