Měřením chtějí hygienici zjistit vliv dopravy na kvalitu ovzduší ve městě.

Podle vedoucího oddělení hygieny ovzduší a odpadů Státního zdravotního ústavu Bohumila Kotlíka se měření v Lovosicích provádí už v druhé etapě.

„Poprvé jsme tam prováděli měření loni v říjnu. Na kvalitu ovzduší v tomto období měla vliv nejen doprava, ale také lokální topeniště. Proto jsme se rozhodli měření zopakovat ještě v letní sezóně, kdy se v domácnostech netopí, abychom mohli kvantifikovat pouze vliv automobilové dopravy," vysvětlil Bohumil Kotlík a doplnil, že další měření škodlivin ve vzduchu je naplánované na zimní období, při kterém pak odborníci vyhodnotí právě vliv rodinných topenišť.

Znalci pak budou z výsledků měření vyhodnocovat například množství dusíku, uhlovodíku, prachu nebo distribuce velikosti částic v lovosickém ovzduší.

„Při loňském měření byl prokázaný negativní vliv dopravy na kvalitu vzduchu ve městě. A to tam navíc neprojížděla nákladní auta těžší než 9 tun, protože probíhala oprava silnice v Ústecké ulici," připomněl Kotlík a doplnil, že právě automobilová doprava a domácí topná zařízení mají na kvalitu vzduchu v Lovosicích nejhorší vliv. Stav ovzduší nepříznivě ovlivňuje také bezprostřední blízkost dálnice D8.

Měření bude v Lovosicích probíhat až do neděle a jeho výsledky by měly být vyhodnoceny během září a října letošního roku.